2020-01-24 13:30Pressmeddelande

Vuxenpsykiatriska mottagningen i Hylte invigs den 31 januari

De nyrenoverade lokalerna i vårdcentralen i Hyltebruk förbättrar tillgängligheten för både patienter och personal.

– Att flytta till lokaler inne i vårdcentralen innebär närmare kontakt mellan verksamheterna, möjligheter till utökat samarbete med närsjukvården, kunskapsutbyte med mera och ett större socialt sammanhang för vår personal, vilket är positivt, säger avdelningschefen Patrik Bång.

De moderna lokalerna 2019 är anpassade efter psykiatrins behov och förbättrar vårdflödet för patienterna tack vare den fysiska närheten till vårdcentralen.

Mottagningen invigs fredagen den 31 januari kl 12.30 av psykiatrinämndens ordförande Lars Gustafsson.

Kontakt:

Aslak Iversen

e-post: aslak.iversen@regionhalland.se

Tfn 073-057 24 45


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.