2019-11-29 09:23Pressmeddelande

Vuxenpsykiatrin i Kungsbacka flyttar in i före detta tryckeri

Den 4 december öppnar dörrarna till mottagningen för Vuxenpsykiatri i Kungsbacka på Kraftvägen 2 i Elanders gamla tryckeri.

-Jag är väldigt glad att patienterna framöver kan tas emot i moderna och funktionella lokaler. Den här flytten innebär en påtaglig standardhöjning för hela verksamheten, säger verksamhetschef Aslak Iversen.

Vuxenpsykiatrin i Kungsbacka flyttar sin aktivitet till nyrenoverade lokaler i två plan, helt anpassade till verksamhetens behov. Framöver kommer mottagningen ha utrymme för utvidgad aktivitet och arrangera patientföreläsningar och andra gruppverksamheter för både patienter och anhöriga på den nya adressen.

-Förväntningarna är att det ska bli en positiv mötesplats för alla inblandade, säger Aslak Iversen.

Invigningen av de nya lokalerna är planerad till januari 2020.

 

Kontakt:
Aslak Iversen, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Region Halland.
telefon: 073-057 24 45
epost: Aslak.Iversen@regionhalland.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.