2021-04-27 10:35Pressmeddelande

Virtuella utställningar, studior och besök

En person med VR-headset och kontroller står och skulpterar färgglada former i ett stort virtuellt rum.Tor Palm skapar 3D-modeller i ett virtuellt rum.

Ett tjugotal personer från olika företag och verksamheter i Halland ska under tre dagar lära sig hur de kan skapa virtuella rum för möten, utställningar, besök eller samarbeten kring tredimensionella föremål. Allt utan att lämna sitt hemmakontor och en del med VR-glasögon på sig.

Hur kan kulturbranschen ställa om och bli mer digital, tillgänglig på distans och dessutom smittsäker? Vad kan företag i besöksnäringen erbjuda när event med stora folksamlingar ställs in? Stora delar av utbildningssektorn har över en natt fått ställa om till distansundervisning, hur kan lärare och elever jobba bra och varierat tillsammans utan att vara i samma rum?

Upptakten till projektet VIAkub Halland var en vilja att stimulera till användning av digitala tekniker för att skapa nya produkter och tjänster, att hitta hållbara idéer som kan leda till fler jobb, både med digital teknik och genom nya samarbeten mellan branscherna kultur, besöksnäring och utbildning. När pandemin slog till blev digitalisering snabbt en akut fråga om överlevnad för företagen och projektets relevans blev än mer tydlig.

– Inom de närmsta åren kommer vi gå från att dela platt information till att dela tredimensionella digitala upplevelser där avstånd inte längre har samma betydelse. Genom skärm, VR och AR kan vi teleportera oss fritt mellan olika digitala platser för att mötas i arbetet, skolan eller på fritiden. Det blir enklare och enklare att skapa sina egna rum och att mötas i andras rum, runt om i världen, för att till exempel uppleva en spelning eller utställning, säger Tor Palm, processledare i VIAkub Halland.

Utmaning

Teknikerna i sig är inte alltid helt nya, men fler behöver lära sig hur de fungerar, hur man använder dem och hur de kan komma till nytta för organisationer och företag.

– Det märks att det finns behov och nyfikenhet att göra mer digitalt, tyvärr är det ju svårt att få till det då många av deltagarna har svårt att ens se sig själv som beställare till tjänsterna, konstaterar Fredrik Edström från IVAR studios, workshopledare för Guidade virtuella turer den 24 mars 2021.

Utforska möjligheterna i gemensamma digitala rum

VIAkub Halland arrangerar ett kurspaket 27–29 april, för att fler i dessa branscher ska lära sig skapa inkluderande digitala ytor att dela med andra. Det kan vara ett digitalt konstgalleri eller en plats för att visualisera och presentera framtida projekt, eller andra virtuella rum.

Deltagarna får först en inspirationsföreläsning med Idun Isdrake, Creative Director inom spel, film och scenupplevelser samt cyborgkonstnär. Sedan blir det workshoppar för att skapa egna virtuella rum och 3D-modellera, under handledning av Tor Palm, processledare i VIAkub Halland och Jonas Johansson, multikonstnär inom det digitala.

Se en kort film där Tor Palm modellerar 3D-objekt i ett virtuellt rum

Pressinbjudan 29 april

Vill du själv besöka ett virtuellt rum? Representanter för press och media är välkomna att ta kontakt! På förmiddagen torsdag 29 april kan du träffa Tor och Jonas och besöka ett virtuellt rum (eller annan tid efter överenskommelse). Vi kan även förmedla kontakt till deltagare i kursen.

VIAkub Halland

VIAkub Halland är ett projekt som erbjuder företag i branscherna kultur, utbildning och besöksnäring i Halland att laborera, utveckla och testa digitala idéer. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling. Projektet genomförs av Region Halland och Högskolan i Halmstad med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer på webbplatsen https://viakubhalland.se/

Kontakt

Tor Palm
Processledare i VIAkub Halland; mobilt popup-labb och digitalt testlabb i Varberg
Tel. 079 063 14 80
E-post: tor.palm@regionhalland.se

Veronica Olofsson
Projektledare VIAkub Halland
Tel: 073 094 10 20
E-post: Veronica.Olofsson@regionhalland.se 

Symbolbild för VIAkub Halland, samt logotyper för EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden, Högskolan i Halmstad och Region Halland.

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.