2020-03-13 16:44Pressmeddelande

Viktigast nu är att inte sprida smitta

De senaste veckorna har det skett en ökning av antalet påvisade fall av covid-19 i Sverige. I några regioner har man sett tecken till samhällsspridning av viruset, dvs man har påvisade fall hos personer som varken rest i känt riskområde eller haft närkontakt med påvisat fall. Så är det ännu inte i Halland, även om antalet fall ökat. 

Det viktigaste i det här läget är att inte sprida smitta vidare.

Hör Maria Löfgren, smittskyddsläkare, berätta om vad som är viktigt att tänka på nu.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier