2020-06-23 07:21Pressmeddelande

Vi vill få fler att cykla i Halland!

Det är bra för hälsa, klimat och miljö. Bra och säker infrastruktur för cykel är viktigt för att hallänningarna ska kunna cykla mer.

För att nå det övergripande cykelmålet i Halland med ökad andel cykelresor i Halland till år 2029 har ett antal fokusområden tagits fram som, bland annat, handlar om att belysa cykel som ett prioriterat och hållbart transportmedel. Riktningen för hur Region Halland i samverkan med andra aktörer ska arbeta med cykelfrågor framöver pekas ut. Säkra cykelparkeringar och tydlig vägvisning är exempel på prioriteringar i planen.

– Genom den regionala cykelplanen skapar vi goda förutsättningar för en bra och säker infrastruktur så att vi kan cykla mer i Halland. Men vi behöver också synliggöra cykelns positiva effekter mer och det kommer att behövas kompletterande åtgärder i form av beteendepåverkande insatser för att fler ska välja cykel som färdmedel istället för andra alternativ, menar Helene Andersson (C), ordförande Regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

Den Regional Cykelplan 2020­– 2029 har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och Trafikverket.

För frågor och mer information, välkommen att kontakta:
Desireé Sögaard, strateg
Desiree.Sogaard@regionhalland.se
0720 839 504


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson

Relaterad media