2021-05-11 06:04Pressmeddelande

Vi behöver rusta för ett hållbart transportsystem

I dag har en skrivelse skickats till infrastrukturminister Tomas Eneroth från sju regioner, med anledning av den nedläggning av Bromma flygplats som föreslås. En av de undertecknande regionerna är Halland.

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. I den betonar regeringen bland utpekade strategiska områden, likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet. Dessutom lyfts tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem.

Region Hallands intresse i frågan handlar om de konsekvenser som försämrade infrastrukturella förutsättningar får för vårt län vad gäller attraktivitet och kompetensförsörjning. För vår del handlar det inte om enskilda flygplatser, utan att man möjliggör rörelse, utbyte, affärsutveckling och därmed tillväxt och samhällsutveckling. Vi är beroende av en funktionell tillgänglighet till olika tillväxtnav, där Stockholm är ett. Därför vore en nedläggning av Bromma flygplats olycklig innan det finns motsvarande kapacitet på Arlanda flygplats.

I Halland ser vi också omställningsarbetet för att nå fossilfritt flyg som en avgörande pusselbit för att framöver skapa ett ändamålsenligt och hållbart infrastruktursystem. Vi tror dock inte att nedläggning av flygplatser per automatik innebär en sådan omställning, utan snarare ett aktivt och målmedvetet arbete med att möjliggöra hållbart resande med olika trafikslag.

Kontakt:
MIkaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande
070-325 42 15
Mikaela.Waltersson@regionhalland.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner