2020-04-09 06:32Pressmeddelande

Verksamhetsinformation och driftnämndsmöte

 

 Med det rådande fortsatta allvarliga läget vi befinner oss i beslutade ordföranden att ställa in dagens sammanträde. Man genomförde istället ett informationsmöte via telefon, därefter blev det ordförandebeslut på sådant som inte kan vänta till nästa sammanträde.

 

Flertalet ärenden har nämnden tidigare fått information om och varit delaktiga i, samt delar av dem  finns med i verksamhetsplanen för 2020 som driftsnämnden har fastställt.

 

Genom ordförandebeslut kan den nuvarande ambulanssjukvården kompletteras med två lättvårdsambulanser.

 

-Införandet av lättvårdsambulans kommer att frigöra de ambulansresurser som behöver åka på akuta ambulansuppdrag. Med fler differentierade resurser kan vi anpassa dem till patientens behov och tillgängligheten vid akuta uppdrag blir högre. Lättvårdsambulansen används framförallt för att förflytta läkarbedömda patienter mellan vårdenheter vilket också leder till större tidseffektivitet för övriga ambulansresurser, säger ordförande i Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Ann Molander.

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa riktar ett stor tack till alla medarbetare som på ett så engagerat och professionellt sätt arbetar för att verksamheterna ska fungera normalt trots de utmaningar de går igenom för tillfället.

 

Övriga ordförandebeslut 2020-03-31 handlade om:

·         Svar till Regional funktionshinderrådet på inkommande skrivelse om laddningsbara batterier

·         Månadsrapport till och med februari 2020

·         Förslag till regionstyrelsen angående överenskommelse om nattsamverkan – 1177 Sjukvårdsrådgivningen

·         Beslutsunderlag till regionstyrelsen om hur ungdomsmottagningarna kan arbeta för att minska den ökande psykiska ohälsan

·         Svar till regionstyrelsen på remiss om hyresökning utifrån genomförd förstudie om fastighetsanpassningar

·         Förslag till regionstyrelsen om införande av tjänsten SMS-livräddning

·         Yttrande till regionstyrelsen gällande motion till regionfullmäktige om brukarinflytande

·         Anmälan av fattade delegationsbeslut.

 

För mer information kontakta

Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L). 070-9495570

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.