2019-12-09 12:15Pressmeddelande

Vem blir årets kulturpristagare?

Det avslöjas på onsdag den 11 december när Region Hallands kulturpris 2019 delas ut i samband med Regionfullmäktiges möte. Samtidigt delas stipendiet Årets medarbetare och Regionala funktionshinderrådet utmärkelse ut.

I samband med mötet uppmärksammas även demokratins genombrott på kommunal och regional nivå för 100 år sedan. 1919 var det första året som män och kvinnor kunde rösta i kommun- och landstingsval. Landshövdingen kommer, med anledning av det, att hålla tal, Teater Halland kommer att framföra smakprov från föreställningarna ”Tårtbagaren” och ”Girls like that” och elever från regionens folkhögskolor kommer att bidra med sång och musik.

Media är välkomna till regionfullmäktiges möte där kulturpristagarens namn offentliggörs och 100-årsjubileet firas. Direkt efter prisutdelningen finns tillfälle för att träffa och intervjua pristagarna.

Tid:  11 december klockan 10–12. Priset till Årets medarbetare kommer att delas ut klockan 10.40, Regionala funktionshinderrådets utmärkelse klockan 11.10 och Kulturpriset klockan 11.50 – cirkatider enligt programmet.
Plats: Hallands sjukhus Halmstad, lokal Kattegatt/Fullriggaren

Varmt välkomna!

Region Hallands kulturpris delas årligen ut till en person som gjort framstående insatser inom kulturlivet och som har anknytning till Hallands län. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft.
Priset är på 75 000 kronor.

Stipendiet Årets medarbetare delas årligen ut till en medarbetare, grupp av medarbetare eller arbetsplats som gjort en arbetsinsats utöver det vanliga för invånarna och för Hallands utveckling – och som genom utveckling och ständiga förbättringar skapat mervärde för Region Halland och Halland. Detta är det 31:e året som utmärkelsen delas ut.
Stipendiet är på 100 000 kronor.

Regionala funktionshinderrådets utmärkelse delas årligen ut för att uppmärksamma värdefulla individuella insatser. Pristagaren har visat ett personligt engagemang och har gjort betydelsefulla insatser som kommit människor med funktionsnedsättning i Halland till del.

 

 

 

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

förvaltningschef Kultur och skola
Eva Nyhammar