2020-01-02 11:58Pressmeddelande

Vattenläcka åtgärdad - driften fortsatt stabil

Vattenläckan som drabbade Varberg under nyårsnatten den 1 januari är nu åtgärdad. Läckan kunde komma att påverka delar av Varberg och Hallands sjukhus.

Hallands sjukhus har haft normal drift under perioden och inte påverkats av vattenläckan.  Region Halland har haft full beredskap med att kunna fylla på med vattentankar vid en eventuell vattenbrist.

Under reparationsarbetet har Regionkontoret haft en tät dialog med Vivab, som lagat läckan, där Vivab fortsatt uppmanar till sparsamhet med vatten till dess att systemet är helt tillförlitligt.

Region Halland och Hallands sjukhus har därmed gått ur stabsläge.

2020-01-02 kl 13:00
/Tib- Tjänsteman i beredskap

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.