2020-12-27 13:00Pressmeddelande

Vaccination mot covid-19 har startat 

Idag den 27 december startade Region Halland vaccinationen mot covid-19, ett historiskt ögonblick, där vi nu har ett verktyg mot pandemin. Äldreboende Krusbäret i Halmstad var först ut. 

- Det känns fantastisk positivt att vi nu är igång med vaccinationen även om det är i mindre skala nu till att börja med. Vaccinet är en hjälp för att skydda mot svår sjukdom och död och för att på sikt bromsa smittspridningen av covid-19, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland.   

Region Halland startar vaccineringen mot covid-19 idag och kommer att fortsätta att erbjuda vaccinering under hela våren. Det är ett intensivt förberedelsearbete som har pågått under den senaste månaden och mycket arbete kvarstår.  

- Det här är starten, nu börjar vi på särskilt boende för äldre och sedan fortsätter vi i takt med att vi får vaccinleveranser och doser, de viktigaste detaljerna är på plats men det återstår mycket arbete, säger Karin Hesselgard, chef för Närsjukvården i Halland. 

De personer som erbjuds vaccination till att börja med är de som har allra störst behov av skyddet. Det är personer som bor på särskilda boenden för äldre, det är personer med hemsjukvård och/eller hemtjänst. I den prioriterade gruppen ingår också personal inom kommunal vård och omsorg som arbetar patientnära samt familjemedlemmar över 18 år som bor tillsammans med personer som har hemsjukvård/hemtjänst. 

- Att vi nu är igång med vaccinationen betyder att vi har ytterligare ett verktyg mot pandemin och covid-19, men det betyder inte att vi kan börja leva som vanligt. Vi har ett allvarligt smittläge i Halland och vi kommer behöva följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten under en lång tid framöver, säger Maria Löfgren, bitr. smittskyddsläkare i Region Halland.  

Under de kommande veckorna kommer Region Halland att genomföra utbildning och utveckla samarbetet med kommunerna och samtidigt noggrant dra lärdomar av den pågående vaccinationen för att säkerställa att det fungerar så bra som möjligt när vi ökar vaccinationstakten. På detta sätt räknar vi med att kunna vaccinera många, både snabbt och med hög patientsäkerhet under hela våren.

- För kommunens del i allmänhet och för äldreboenden i synnerhet är det här oerhört glädjande att vaccinationen nu startat. Det har varit och är fortfarande en tuff situation på flera av våra boenden i Halmstad med covid-smitta. Att vi nu har tagit ett litet steg på vägen mot att skydda våra äldre, då kan man inte annat än att vara glad, säger Ana Maria Chrysoulakis, verksamhetschef för samtliga äldreboenden i Halmstad kommun.

 

Tillgängliga för intervjuer från Region Halland, mellan kl. 14-16:  

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland  
Maria Löfgren, bitr. smittskyddläkare, Region Halland
Karin Hesselgard, chef för Närsjukvården, Region Halland 

För att boka in intervju med ovanstående kontakta:
Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör Region Halland 
Tel. 0700-822214

Tillgänglig för intervju från Halmstad kommun mellan kl. 14-16:
Ana Maria Chrysoulakis, verksamhetschef samtliga äldreboenden i Halmstad kommun. Ring tel. 0702-12 03 12

 

 

  


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.