2020-08-25 05:55Pressmeddelande

Utforska själv när Arkeologidagen blir digital

Tolarps gånggrift, stenblock som bildar en gravkammare.

Arkeologidagen är till stor del ett digitalt evenemang i år. Region Halland och Länsstyrelsen Halland har tillsammans tagit fram en digital guide till kulturhistoriska besöksmål runt om i hela Halland. På Youtubekanalen Kulturarv Halland finns även korta filmer om intressanta kulturmiljöer att ta del av.

Arkeologidagen infaller söndagen den 30 augusti, men det digitala materialet kommer att finnas tillgängligt även framöver. Besöksmålen är utvalda med utgångspunkten att de bör ha informationsskyltning och att de ska vara tämligen tillgängliga. Det ska gå att besöka eller se platserna utan alltför stora strapatser.

Arkeologidagen genomförs nationellt och samordnas av Riksantikvarieämbetet. På Riksantikvarieämbetets webbplats finns fler evenemang som genomförs i Halland.

Välkommen till Arkeologidagen söndagen den 30 augusti!

"Tips på kulturhistoriska besöksmål i Hallands län" är en PDF som kan laddas ner från Länsstyrelsens webbplats.

Filmer visas på Kulturarv Hallands Youtube-kanal

Arkeologidagen i Halland på Riksantikvarieämbetets webbplats

Kontakt

Johanna Petersson, utvecklare kulturarv
telefon: 073 341 20 61
e-post: Johanna.E.Petersson@regionhalland.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.