2020-12-08 15:15Pressmeddelande

Uppdaterade allmänna råd och planering för vaccination

Pressmeddelande 8 december 2020

Uppdaterade allmänna råd ersätter lokala allmänna råd i Halland, samtidigt som planen för vaccination mot covid-19 blir allt tydligare i takt med att ny information kommer.

Idag presenterade Folkhälsomyndigheten de nya skärpta allmänna råd som kommer att gälla hela landet från och med den 14 december. Därmed ersätts Hallands lokala allmänna råd, som alltså inte förlängs eller justeras efter den 13 december.

De allmänna råden gör bland annat gällande att man har ett stort personligt ansvar för att bidra till minskad smittspridning. De nationella allmänna råden är till stor del kompletterade på ett sätt som liknar det som gällt i Halland under perioden med lokala allmänna råd. Inför den 14 december, vidtar nu regionens arbete med att se över de konsekvenser de nya råden eventuellt får i förhållande till vad de nu gällande råden inneburit.

Region Halland har också fått preliminärt besked om att det förväntas komma doser med vaccin mot covid-19 för 65 000 individer till Halland, från tre olika tillverkare, under januari och februari. Tilldelningen i Sverige görs genom en regional fördelningsnyckel som baseras på andel av befolkningen som är 70 år och äldre. Tid för tilldelning och mängd är dock fortfarande en osäker faktor:

- Beskedet hjälper oss i den planering som pågår för vaccination, säger regionens vaccinsamordnare Pernilla Wallerstedt. Samtidigt har vi beredskap för att förutsättningarna snabbt kan förändras.

Region Halland plan för vaccinering mot covid-19 utgår från den vaccinationsplan som finns i pandemiplanen och som nu kan konkretiseras i takt med att vi vet mer om de vaccin som kommer, kvantitet och andra förutsättningar. Vaccinationerna kommer att påbörjas så snart vaccinerna och logistiken kring vaccinationen är på plats.

- Förutom planering för logistik och personal som kan vaccinera, behöver vi kunna vaccinera på ett sätt som är tryggt och säkert ur smittskyddssynpunkt, säger Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland. Jag tycker att vi har kommit precis så långt som är möjligt i vår planering och det känns tryggt att vaccination, även i stor skala, är något vi är vana vid.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare beskrivit vilken prioriteringsordning som gäller för vaccinationerna och som Region Halland kommer att följa. Det innebär att personer som bor på boenden inom kommunal omsorg, patienter med hemtjänst och hemsjukvård, personal inom äldreomsorgen och hushållskontakter till personer som har hemtjänst är först ut. Därefter vaccineras patienter över 70 år, riskgrupper samt sjukvårdspersonal.  Övriga invånare från 19 år vaccineras under våren.

Under nästa vecka kommer Region Halland att kunna beskriva mer om hur planen ser ut för vaccination mot covid-19 i Halland och vad det innebär.

- Förhoppningen är att vi håller nere smittan genom att fortsätta följa de råd som gäller, samtidigt som skyddet för hela samhället ökar i takt med att vi kan vaccinera, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo. Hur utfallet blir påverkar hur länge vi behöver hålla ut.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier