2020-10-01 11:37Pressmeddelande

Undersökning om gravida och nyblivna mammors upplevelse av vården

Kvinnors röster behövs i utvecklingen av vården. Under drygt två års tid kommer cirka 7800 gravida och nyblivna mammor i Halland ha möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av vården och sin egen hälsa. Svaren hjälper till att utveckla vården.

Hur upplever kvinnor sin egen hälsa och vården under tiden för graviditet och runt förlossning? Vilket bemötande får man av personalen och hur känner man sig ett år efter förlossningen? Det är några av de frågor som ställs i den nya Graviditetsenkäten, som lanseras den 1 oktober.

Sedan 2015 pågår en nationell satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvården och den sammantagna utvecklingen sedan satsningen påbörjades är mycket positiv. Nu fortsätter arbetet och för första gången ska gravida och nyblivna mammors upplevelser av vården kartläggas – före, under och efter förlossning.

– Det är viktigt att involvera kvinnorna och ta vara på deras erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna utveckla vården. Jag skulle vilja uppmuntra gravida och nyblivna mammor att logga in på www.1177.se och aktivera aviseringar. Då får de ett meddelande när enkäten ska fyllas i, säger Inger Almelund, projektledare i Region Halland.

Enkäten kommer att finns på 1177.se kan besvaras av kvinnor som är i är i graviditetsvecka 25, har fött barn för åtta veckor sedan eller fött barn för ett år sedan.

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Graviditetsenkäten utgör en del i arbetet för en mer jämlik, personcentrerad och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019 och togs emot väl. Svarsfrekvensen var god och den upplevdes enligt utvärderingsenkäten som relevant samt var uppskattad av kvinnorna som svarade.

SKR:s arbete med förlossningsvård och kvinnors hälsaOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård
Elisabeth Funkqvist