2021-10-08 05:55Pressmeddelande

Träna ditt kritiska tänkande på festival i Halland

Snart är det dags för en festival för dig som vill utveckla, undrar – eller aldrig har funderat på – vilken roll det kritiska spelar och bör spela i samhället. För första gången arrangeras en festival tillägnad kritiken på olika orter runtom i Halland. Från torsdag den 14 oktober till söndagen den 17 oktober blir det workshopar, föreläsningar, föreställningar, liveframträdanden och scensamtal centrerade kring kritik i olika konstformer.

Halland är den första och hittills enda regionen i Sverige som har skrivit in konst- och kulturkritik som ett eget konstnärligt område i den regionala kulturplanen. Med anledning av det är Kultur i Halland med och arrangerar Kritikfestival Halland tillsammans med redaktionen på Kritiklabbet.

Men vad avses egentligen med kritik och varför det är viktigt? Christina Kall, litteraturutvecklare på Kultur i Halland, förklarar:

– Kritik är något grundläggande som vi alla sysslar med, mer eller mindre medvetet i olika utsträckning. Det är ett sätt att dela våra upplevelser på. Kritik handlar om en intensiv närvaro inför det man ser, hör och känner, en tilltro till den egna upplevelsen men också en rannsakan av den. Sen placerar man oftast in sin upplevelse av musik, dans eller litteratur, för att nämna några konstarter, i en kontext och tradition som man antingen tar spjärn mot eller bejakar. Man förhåller sig helt enkelt gentemot andra sätt att se ett verk på.

Kritiken som tidigare återfanns i dagstidningarnas kulturdelar håller alltmer på att försvinna därifrån medan nöjesavdelningarna i regel får mer utrymme. Därför tror Christina att det behöver skapas nya sammanhang för kritiken att verka på.

– Förutom en egen konstart är kritiken – att uppmärksamma, motivera och förmedla vidare en erfarenhet relaterad till ett objekt som ligger utanför det egna jaget – också ett grundläggande inslag i en demokrati, och som jag ser det, säger Christina, något av kronan på verket i en civilisation. Om vi översätter det till psykologins språk är de flesta överens om att självkritik är en viktig förmåga hos en person, det är en förutsättning för att människor ska kunna förändras till det bättre, detsamma gäller ett samhälle och dess kultur.

Kritikfestival Halland 14–17 oktober

Under fyra dagar uppmärksammas kritiken med arrangemang i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Tänk med, prova på och ta del av scenisk musikkritik eller lyssna på konstsamtal där yrkesverksamma kritiker diskuterar verk av halländska författare. Programmet är öppet för alla och gratis.

Kritikfestival Hallands program hittar du på Kritiklabbets webbplats

Kontakt

Christina Kall, utvecklare litteratur, Kultur i Halland
Tel. 0721-45 47 86, e-post: Christina.Kall@regionhalland.se 

Maria Ehrenberg FD, avdelningschef för Kultur i Halland – Regionbibliotek
Tel. 035 17 98 61, e-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se


Ämnen: Kultur

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.