2019-06-18 14:23Pressmeddelande

Telefoniproblem påverkade Region Hallands verksamhet

Den stora driftsstörningen hos Tele2 har skapat problem med både in- och utgående samtal till Region Halland. Problemen, som nu är avhjälpta, berörde både verksamheterna och patienterna, och Region Halland upprättade en stab för att kunna hantera situationen både på kort och lång sikt.

Sjukvårdsrådgivningen via 1177 har under avbrotten fungerar som vanligt. Även larmnumret 112 har fungerat.

Eftersom Tele2 är Region Hallands upphandlade leverantör för telefoni så har det under driftsstörningen varit bekymmer att både ringa in till och ut från regionen. I vissa fall har man inte kommit fram alls och ibland hamnat i en telefonkö. Personal i vården har dock inte kunnat ringa tillbaka till patienterna i telefonkön. För rådgivning har patienterna hänvisats till 1177 och patienter har kunnat uppsöka en vårdcentral, eller en akutmottagning om läget varit allvarligt, utan att ringa innan. Vårdcentralerna stärkte upp bemanningen med tanke på fler obokade besök.

– Vi har arbetat med att kartlägga konsekvenserna av telefoniproblemen och samordna och informera om de åtgärder som krävs för att säkra verksamheten. Vi har också en fortsatt beredskap om problemen skulle komma tillbaka, säger Jörgen Preuss, regiondirektör, Region Halland.

Felet, som låg hos telefonoperatören, var avhjälpt runt 14.30 på tisdagen.

Kontakt: Jörgen Preuss, Jorgen.Preuss@regionhalland.se, 070-545 38 55Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.