2020-01-01 13:15Pressmeddelande

Stor vattenläcka i Varberg

Under nyårsnatten upptäcktes en stor läcka på huvudvattenledningen i Varberg som kan komma att påverka delar av Varberg. Region Halland och Hallands sjukhus har gått upp i stabsläge på regional nivå.

Vi har normaldrift just nu på vår verksamhet, där Hallands sjukhus är prioriterat. Vi följer händelseutvecklingen löpande där Vivab arbetar med att åtgärda läckan. Under tiden uppmanar vi till sparsamhet kring användandet av vatten till dess att läckan är åtgärdad.

För mer information se www.varberg.se

2020-01-01 kl 14:20 
/Tib- Tjänsteman i beredskap


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner