2018-12-17 08:00Pressmeddelande

Stöd beviljat till 27 projekt för arbete med kulturutveckling

Foto från (X)-sites 2018, verk av Åsa Frankenberg.Foto från (X)-sites 2018, ett av de projekt som Region Halland medfinansierar även 2019. Verk av Åsa Frankenberg (2018). Fotograf: Åsa Frankenberg.

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd till konstnärer och kulturskapare för att de ska kunna genomföra idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet.

27 projekt har beviljats stöd i december. De projekt som medfinansieras kommer att skapa och sprida film, musik, dans, teater, läsfrämjande insatser och projekt för barn och unga i hela Halland. Den totala finansieringen från Region Halland till projekten är 2 133 000 kr. Totalt inkom 51 ansökningar under höstens ansökningsperiod.

Att stödja initiativ från konstnärer och kulturskapare skapar värden som jag ser som nödvändiga investeringar i en god livsmiljö, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef på Kultur och skola, Region Halland.

På Region Hallands webbplats finns en förteckning med samtliga projekt som beviljats stöd.

Kontakt

För ytterligare information kontakta gärna:

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur
Region Halland, Kultur och skola
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 28Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.