2020-03-11 12:49Pressmeddelande

Smittspårning av covid-19 pågår på intensivvårdsavdelningen i Varberg

Just nu pågår smittspårning på intensivvårdsavdelningen, Hallands sjukhus Varberg. Detta med anledning av att en medarbetare insjuknat i covid-19, vilket bekräftades sent i går eftermiddag. Medarbetaren har troligtvis smittats på en semesterresa till Österrike och har lindriga symptom.

Medarbetaren har insjuknat först efter arbetstid, vilket gör att risk för smittspridning bedöms vara låg just nu. Det som är känt om coronaviruset är att det endast smittar när personen har symptom. Medarbetaren har varit i kontakt med ett par patienter innan symtom uppstod. Ingen av dessa patienter uppvisar symtom som vid covid-19.

Region Halland kommer ändå att gå vidare med smittspårning eftersom det kommit till verksamhetens kännedom att fem personer i personalgruppen vid intensivvårdsavdelningen i Varberg har insjuknat med luftvägsymptom. De är inte i tjänst och provtas under dagen. Ingen av dem har uppvisat symptom som gör att man misstänker att de har covid-19.

Region Halland går ut med uppdaterad information via pressutskick när provsvaren har kommit.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup