2019-09-03 14:06Pressmeddelande

Reservkraft ur funktion på Hallands sjukhus Varberg

I samband med ett planerat prov av reservkraften vid Hallands sjukhus Varberg idag 3/9 startade inte systemen som avsett. Felsökning startades omgående. 

Verksamheten har normal strömförsörjning, men vid ett strömavbrott finns inte full reservkraft att tillgå. Batteri-backup finns att koppla in till verksamhetskritisk utrustning vid eventuellt behov. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har en beredskap för att vidta åtgärder vid strömavbrott.

Felsökning pågår. I nuläget kan inte en prognos lämnas när felet kan vara avhjälpt.

För mer information kring frågor om verksamheten vid Hallands sjukhus, Martin Engström, Hälso- och sjukvårdsdirektör. För frågor kring reservkraft och system, Sara Jakobsson, Fastighetschef.

Båda nås via Anna Stålnacke, Kommunikation Region Halland, 0729-86 72 41


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke