2020-04-08 09:57Pressmeddelande

Regionstyrelsen 8 april

Under ett luftigt regionstyrelsemöte med flera ledamöter på distans och via länk, beskrevs ett nuläge som är präglat av covid-19 och beredskap i en oviss situation. Trots samhällsspridning i Halland och en förväntan om allt fler sjuka, verkar ökningen just nu vara relativt långsam. Det sker en förberedelse för ett annat läge genom bland annat omställning i slutenvård, närsjukvård och psykiatri. Samtidigt levererar verksamheterna i stort i enlighet med sina uppdrag. Inflödet av övrig sjukvård är låg och bemanningsläget under kontroll. Kollektivtrafiken rullar fortfarande som planerat men preliminära siffror visar på en halvering av resandet och biljettintäkter i mars månad. Kulturevenemang ställs in, antalet varsel ökar och gymnasieundervisning sker på distans.

- Det är en situation som är helt olik något annat vi varit med om, konstaterar Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Som politiker gäller det för oss att tillsammans göra vad vi kan för att se till att verksamheten kan ta sig igenom det här på ett så bra sätt som möjligt. Vi behöver på olika sätt bidra för att minska virusets påverkan för individer, för Hallands näringsliv och för Region Hallands medarbetare.

Bland många andra ärenden godkände också Regionstyrelsen årsredovisningen för 2019. Årsredovisningen, som nu lämnas till Regionfullmäktige, beskriver ett 2019 där nämnder och förvaltningar bidragit till goda resultat inom verksamheterna och en ekonomi i balans. Mikaela Waltersson tror att det kan innebära en snabbare återhämtning efter corona och det vi nu går igenom:

- Det ska egentligen inte behöva sägas, men vi måste stå stabilt i vårt uppdrag och fortsätta leda regionens arbete i bredare bemärkelse, påminner Mikaela Waltersson. Just idag känns det väldigt glädjande med det positiva resultat vi såg 2019. Det är en bra utgångspunkt för det läge vi befinner oss i idag. Under 2019 kunde vi både se att vi hade en tydlig gemensam riktning för vad vi ville åstadkomma i Halland, fina resultat och en sänkt kostnadsökningstakt.

Regionstyrelsen avslutar med en påskhälsning:

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt bidrar i det läge vi befinner oss i. Vi tänker särskilt på er som ser till att verksamheten fungerar under påskhelgen. Till alla lediga medarbetare och alla invånare i Halland vill vi också påminna om att stanna hemma i påsk, ta gärna promenader i vårt vårvackra Halland. Håll avstånd till varandra på uteserveringarna och ring minst ett samtal till era nära och kära.

Media är välkomna att boka in sig för intervjutid med Mikaela Waltersson klockan 15:15-16:00 genom att kontakta kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier via e-post: johanna.wiechel-steier@regionhalland.se eller telefon: 0700-822214Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier