2020-04-20 10:29Pressmeddelande

Regionfullmäktige 29 april ställ in

Obs! För kännedom

Fullmäktiges ordförande har efter samråd med de båda vice ordförandena och med partiernas gruppledare bestämt att ställa in nästa fullmäktigemöte. 

Stora grupper ska inte samlas om det inte är absolut nödvändigt under pandemin covid-19. Därför ställs mötet in. De ärenden som stod på dagordningen får vänta till nästa möte i juni.

I fullmäktiges arbetsordning framgår att ordförande får ställa in möte, efter samråd med vice ordförandena om det finns särskilda skäl – vilket det nu finns. Beslutet att ställa in mötet finns anslaget på regionens anslagstavla


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner