2020-12-15 07:20Pressmeddelande

Regionalt kulturstöd till 31 projekt och sju författare

Regionalt kulturstöd har i december fördelats till 15 filmprojekt, 16 projekt inriktade på kulturutveckling samt till 7 författare i form av ett nytt lektörs- och redaktörsstöd som fördelades för första gången. Sammanlagt har 3 Mkr fördelats via de tre stödformerna.

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd för genomförande av idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet i Halland. 

– Stöd till kulturutveckling genom projekt som genomförs av filmare, konstnärer, författare och kulturarrangörer bidrar till ett attraktivt kulturliv i hela Halland. Den medfinansiering vi bidrar med skapar mervärden i hela regionen, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Lektörs- och redaktörsstöd kan sökas av professionella författare som är bosatta och verksamma i Halland.

– Det nya stödet till författare är en del av satsningen på den litteratur som skrivs i Halland. Författare gör stora egna investeringar i sina framtida böcker, genom ett litet regionalt stöd kan författarens kreativa process få hjälp på vägen till utgivning av nya böcker, säger Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

På Region Hallands webbplats finns en förteckning med samtliga projekt som beviljats stöd.

Information om vilken kommun projektägarna är verksamma i, sammanfattningar av projektidén och kontaktuppgifter till projektägarna kan lämnas vid förfrågan.

Samlad information om Region Hallands kulturstöd

Kontakt

Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola
E-post: Lovisa.Aldrin@regionhalland.se, telefon: 070-749 00 55

Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola
E-post: Gustaf.Kristensson@regionhalland.se, telefon: 0722-28 78 72

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola
E-post: Eva.Nyhammar@regionhalland.se, telefon: 035-17 98 89

För ytterligare information om de projekt och författare som beviljats stöd, kontakta:

Anders T Carlsson, utvecklingsledare kultur
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se, telefon: 035-17 98 28


Ämnen: Kultur

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.