2020-10-28 13:35Pressmeddelande

Regionala åtgärder kan bli aktuellt även i Halland

Region Halland ser just nu en oroande ökning av antal smittade samt sjukhusvårdade i Halland. Av den anledningen har Regionala rådet sammankallats för möte på torsdag för att diskutera hantering i rådande läge samt eventuella kompletterande åtgärder till nuvarande råd och rekommendationer.

Efter en tid med måttlig ökning som lagt sig på en platå under några veckor ser vi nu att vi i Halland, precis som i många andra regioner, har en oroande utveckling. Enbart under tisdagen denna vecka bekräftades 99 personer vara smittade av covid-19. Så många fall under ett dygn har inte noterats sedan pandemins start. Sammantaget under måndagen och tisdagen denna vecka hade vi 175 fall, vilket är nästan lika mycket som under hela veckan före. Vi ser också fler sjukhusvårdade, där vi gått från sex inneliggande till nio på bara några dagar.

Av den anledningen samlas Regionala rådet imorgon för att gå igenom analysen av smittläget och diskutera hantering och eventuella åtgärder. Regionala rådet består av de regionala aktörerna (de halländska kommunerna, Länsstyrelsen och Region Halland) som tillsammans med Smittskydd Halland och Folkhälsomyndigheten diskuterar särskilda regionala eller lokala åtgärder. Formellt fattar Folkhälsomyndigheten beslutet om allmänna råd.

 – Det absolut viktigaste för att hålla smittan nere är de råd som redan gäller, påpekar smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo. Om alla skulle följa råden hade vi inte varit i det läge vi är nu.

Vilka nya åtgärder som kan bli aktuella finns det därför ingen information om ännu.

– Vi behöver tänka långsiktigt, eftersom den förväntade effekten av eventuella nya råd inte kommer att kunna ses omedelbart, säger Maria Ryberg Mo. Vi kan inte heller kopiera andra regioners rekommendationer. Vi måste titta på hur läget ser ut just i Halland nu för att vi ska få effekt av de åtgärder vi ser att vi eventuellt behöver vidta. Vi stänger eller öppnar inga dörrar utan att diskussion har förts utifrån vår analys. Det kan handla om en åtgärd i en viss kommun eller för hela Halland.

Beredskapen för ett ökat antal patienter är god både vad gäller skyddsutrustning och kapacitet inom hälso- och sjukvården. Samtidigt klarar Halland inte en hur stor påfrestning som helst.

– Det är varje individs ansvarstagande vi främst måste förlita oss på för hur smittläget kommer att förändras och påverka oss, konstaterar Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström. Alla behöver fundera noga över i vilka sammanhang man befinner sig och om man då kan följa rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom, om att hålla avstånd och vara noga med handhygienen. Detta gäller naturligtvis också näringsidkare och olika aktörer som ansvarar för olika typer av verksamheter, där de behöver se över sina möjligheter att erbjuda sina tjänster i enlighet med rådande rekommendationer.

Idag ges inga intervjuer, men vi kommer att kalla till en presskonferens som ges under morgondagen. För mer information, kontakta:  johanna.wiechel-steier@regionhalland.se eller via sms: 0700-822214Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier