2018-10-10 11:35Pressmeddelande

Region Hallands nya styre klart

På onsdagen presenterades hur Region Halland ska styras den kommande mandatperioden. De fyra allianspartierna Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna har egen majoritet i fullmäktige och har efter förhandlingar fördelat ordförandeposterna i de olika utskotten och nämnderna.

– Vi ska gemensamt ta oss an de utmaningar vi har framför oss som region, som bland annat handlar om att få en budget i balans. Vi har alltid haft ett gott samarbete mellan alla partier för att konstruktivt kunna lösa frågor både kortsiktigt och långsiktigt, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Moderaterna kommer även nästa mandatperiod att inneha ordförandeposterna i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott samt hälso- och sjukvårdsutskott. Centern tar över ordförandeklubban i både regionstyrelsens tillväxtutskott och driftnämnden för Hallands sjukhus.
– Halland är en välmående region, men vi måste fortsätta arbeta för att hela Halland ska utvecklas. Där tycker jag satsningen på bredband till alla hallänningar är viktig. Den blir också en förutsättning i den framtida vården, säger Helene Andersson (C).

Nytt den här mandatperioden är att även en förste vice ordförande utses. Liberalerna kommer att inneha vice ordförande-posten i hälso- och sjukvårdsutskottet, samtidigt som partiet kommer att leda både driftsnämnden för ambulans, diagnostik och hälsa samt kultur och skola.
– Det känns tryggt att vi har arbetat länge tillsammans i alliansen och ser att en stabil samverkan har gett resultat. Vi har Sveriges bästa vård i Halland, säger Tommy Rydfeldt (L).

Kristdemokraterna tar över ordförandeskapet i driftnämnden för psykiatri och patientnämnden, och blir även vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott.
– Samverkan internt, med de halländska kommunerna och övriga regioner blir A och O för att vi ska lyckas. Det är tillsammans vi kan göra Halland bäst, säger Lars Gustafsson (KD), distriktsordförande.

Nu inleder partierna arbetet med att nominera personer till de olika uppdragen. Beslut om tillsättning tas av regionfullmäktige den 12 december.

För mer information:
Mikaela Waltersson (M), ordf. regionstyrelsen 070-325 42 15
Helene Andersson, gruppledare Centerpartiet 070-675 61 62
Tommy Rydfeldt, gruppledare Liberalerna 0727-26 48 30
Lars Gustafsson, distriktsordförande Kristdemokraterna 070-376 04 11

Fördelningen av poster och mandat i alla utskott och nämnder bifogas!


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Relaterad media