2020-10-21 14:01Pressmeddelande

Region Halland tackar medarbetare med extra ersättning

Under Regionstyrelsens möte den 25 november förväntas beslut tas om en extra ersättning till alla medarbetare, för den arbetsinsats som gjorts och görs med koppling till pandemin.

Förslaget innebär att en engångsersättning på 5000 kr före skatt betalas ut till alla medarbetare som varit anställda minst tre månader, under perioden första mars till 31 december i år. Engångsersättningen omfattar inte de medarbetare som har varit tjänstlediga utan lön under den angivna perioden.

- Det råder inga tvivel om att vi varit igenom en för oss alla mycket annorlunda tid, säger Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Vi har påverkats på olika sätt både privat och i jobbet. Situationen och organisationen har krävt hög flexibilitet från medarbetarna. Det här är ett sätt för oss att visa uppskattning för den insats som gemensamt utförs av medarbetarna i Region Halland.

Ersättningen, som kommer att betalas ut med decemberlönen, har varit föremål för dialog under en period. Att förslag till beslut läggs just nu, är delvis en konsekvens av de riktade statsbidragen för covid-19 som betalas ut.

- Vi kan se att vi fått full ekonomisk ersättning för de extrainsatser som gjordes under pandemin fram till och med augusti, så det känns bra att ersätta medarbetarna för den extra ansträngning vi kan se att pandemin har inneburit, säger regionstyrelsens 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson. Jag hoppas och tror att det kan bli ett välkommet tillskott inför julen.

Den totala satsningen landar på runt 60 mnkr och välkomnas också av de fackliga företrädarna som samfällt är positiva till initiativet:

- Kommunal är positiva till att arbetsgivaren tar beslutet att uppmärksamma regionens personal för deras arbete under en ansträngd arbetssituation, säger Görel Stoltz, ordförande Kommunal.

- SACO är oerhört glada och tacksamma att arbetsgivaren ytterligare en gång visar att Region Halland är en stark region som gör väldigt mycket rätt. Det är väldigt positivt att arbetsgivaren uppmärksammar medarbetarna under den här svåra och extraordinära situationen, säger Dragica Grahovac, ordförande SACO.

- Vi är positiva till att arbetsgivaren beslutar om en ersättning som inkluderar många av regionens medarbetare och uppmärksammar deras insatser, inte bara de som har arbetat med covid-19-patienter, kommenterar Anders Jönsson, ordförande Hallands Läkarförening.

Mikaela Waltersson menar att satsningen inte på något sätt ska ses som ett underbetyg till de avtal som gäller för ersättning vid exempelvis förskjuten semester eller förändrat innehåll i arbetsuppgifter:

- Vi har avtal som täcker de insatser som vidtas i verksamheterna. Det ersätter inte heller de ambitioner vi har eller det arbete som pågår med mer långsiktiga insatser vad gäller frågor som rör exempelvis kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Kontakt

Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande, tfn 0703-25 42 15


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.