2021-01-28 13:30Pressmeddelande

Region Halland håller god takt i vaccineringen

Idag presenterar Folkhälsomyndigheten färsk vaccinationsstatistik på sin hemsida. Enligt det som presenteras har 6800 doser givits i Halland till och med 22 januari. Det innebär att Halland har vaccinerat 2,54% av sin befolkning som är 18 år och äldre. I gruppen med de allra äldsta har Halland vaccinerat 43%, där siffran är 30% för riket.

Statistiken som presenteras är antalet inregistrerade givna doser, vilket skiljer sig från de 7774 givna doser som i praktiken är givna. 

- Vi kan se att det finns en differens mellan vår statistik och den som presenteras via Folkhälsomyndigheten, säger vaccinationssamordnare Pernilla Wallerstedt. Det är inte konstigt att det skiljer sig åt eftersom tidpunkterna för när den som vaccinerar rapporterar i systemet kan ligga senare än vid själva sticket. Målsättningen nu är att glappet ska minska, så att alla faktiskt givna doser registreras och överförs i systemen på ett sådant sätt att vi säkrar rapporteringen.

När denna vecka är slut ska 10.700 personer i Halland ha vaccinerats med sin första eller båda doserna.

Planeringen kring kompletterade vaccinationslokaler när personer i fas fyra ska vaccineras, löper också på. Igår blev det klart att Tingbergshallen kommer att komplettera vårdcentralerna i Kungsbacka. I Varberg, Falkenberg och Halmstad pågår diskussioner med kommunerna för att säkra liknande lokaler för vaccination. För Varbergs del är just nu huvudspåret Arena Varberg, I Falkenberg diskuteras bland annat lokalen där stadsbiblioteket låg tidigare och i Halmstad pågår dialoger om Halmstad Arena. I dagsläget finns inga klara beslut om att det blir just dessa lokaler. I Hylte och Laholm finns tillräcklig kapacitet för vaccinering inom vårdcentralerna, även för en mer storskalig vaccination.

- Vi känner oss trygga med den planering som görs nu inför de sista faserna och då vi får fler doser levererade till oss, säger Karin Hesselgard, förvaltningschef för Närsjukvården som har uppdraget att genomföra vaccinationsinsatsen. Vi ligger bra till i tid och har en bra dialog med kommunerna kring alternativen.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier