2020-04-09 12:25Pressmeddelande

Region Halland förnyar avtalen om första hjälpen i väntan på ambulans

Vid larm om hjärtstopp behöver den som är drabbad få hjälp så tidigt som möjligt. När  räddningstjänsten kan vara först på plats gör de med Första hjälpen IVPA (i väntan på ambulans) en insats tills ambulans med sjukvårdspersonal anländer. Genom att samarbeta på detta sätt förbättras förutsättningarna för personer som råkar ut för sådana här händelser. Samarbetet är också i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa fick i uppdrag att, i samverkan med de halländska kommunerna utarbeta nytt avtal baserat på medicinsk nytta samt ur ett trygghetsperspektiv.

-Det har varit mycket trevligt och lärorikt på många sätt med dessa dialoger och det känns som det har stärkt oss samt skapat bättre förståelse för hur vi tillsammans kan utveckla våra uppdrag, säger Ann Molander, ordförande.

Första hjälpen IVPA utförs när SOS Alarm larmar ut om hjärtstopp i de fall räddningstjänstens tid till patient bedöms bli kortare än ambulanssjukvårdens. Det kan även gälla andra incidenter som till exempel luftvägsstopp eller stor yttre blödning.

-Vi förstärker på det här sättet samarbetet för att så snabbt som möjligt nå fram till den drabbade, säger Verksamhetschef Kent Ahlin.

 

För mer information kontakta:

Ann Molander, Ordförande Driftnämnden ambulans, diagnostik & hälsa (L) 070-9495570

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.