2020-01-27 08:55Pressmeddelande

Region Halland får höjt statsbidrag till kultur

Region Hallands satsningar på bland annat strategisk utveckling inom scenkonst samt bild-och formkonst uppmärksammas av Kulturrådet som ökar verksamhetsbidraget med 500 000 kr.  

I fredags beslutade kulturrådets styrelse om årets bidrag till kultur i hela landet. Omkring 1,3 miljarder kronor går till 20 regioner via kultursamverkansmodellen. Samtliga regioner ökar sin finansiering, därmed höjs även det statliga bidraget.  Region Halland är en av sex regioner som får höjda anslag från Kulturrådet, utöver en uppräkning med 1,6%. Kulturrådets satsningar handlar främst om att utveckla konstområden med svag regional struktur. Förutsättningarna för kulturskapare i hela landet liksom samverkan med konstnärer stärks också genom Kulturrådets prioriteringar.

Satsar på långsiktigt arbete 

Region Halland arbetar för långsiktiga samarbeten inom kulturverksamheten, vilket uppmärksammas av Kulturrådet. 

Jag är extra glad över Kulturrådets motivering, som lyfter fram vårt långsiktiga arbete kopplat till den konstnärliga utvecklingen genom samarbeten och nya arbetssätt, säger Emma Gröndahl ordförande för driftnämnden Kultur och skola. 

Kulturrådets motivering lyder:  

Region Hallands äskande omfattar bland annat strategisk utveckling inom musik, scenkonst/dans och bild- och formkonst. De pekar på de utvecklingsinsatser och ekonomiska satsningar som gjorts och görs inom regionens förhållandevis små institutioner för långsiktiga samarbeten med regionens kommuner, det civila samhällets aktörer och inte minst det professionella fria kulturlivet. Dessa satsningar handlar om konstnärlig utveckling som väl svarar mot styrelsens prioritering som avser att utveckla den regionala infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka samt prioriteringen som avser att ge utrymme till konst- och kulturområden med svag regional struktur. Därmed bör det totala regionala verksamhetsbidraget, utöver pris och löneomräkning, till Region Halland ökas med 500 000 kronor.

Kultursamverkansmodellen är nu inne på sitt tionde år, sedan starten 2011. Enligt modellen tar regionerna fram varsin kulturplan där de beskriver vad som behöver utvecklas de närmaste åren. 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

förvaltningschef Kultur och skola
Eva Nyhammar