2020-01-20 12:17Pressmeddelande

Psykiatrin Halland lyfter fram samverkan i nytt nyhetsbrev

Psykiatrin Halland samverkar dagligen med en lång rad aktörer, förutom andra delar av sjukvården även socialtjänst, skola, försäkringskassa, polis – och många fler. Samarbetet kan alltid vässas ytterligare och när Psykiatrin Halland ordnade två konferenser i ämnet i höstas var intresset enormt stort. Som ett naturligt nästa steg kommer nyhetsbrevet som riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa i Halland och är en del i det samlade samverkansarbetet.

– Tanken är att stimulera till ett bredare engagemang för att minska den psykiska ohälsan, säger Goran Delic, förvaltningschef för Psykiatrin Halland.

I första numret:

  • Att hamna mellan stolarna
  • Konkreta tips för den som har svårt att sova
  • Missbruk: I Halland finns cirka 25 000 vuxna med alkoholproblem
  • Ett samlat arbete för att lyfta unga hallänningars psykiska hälsa

Läs nyhetsbrevet här

Vidare information: Goran Delic, förvaltningschef för Psykiatrin Halland.
E-post:
goran.delic@regionhalland.se
Tel: 0729-73 86 81

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikatör Psykiatrin Halland
Harald Bergengren