2020-06-03 10:34Pressmeddelande

Pressmeddelande Regionstyrelsen 3 juni 

Agendan var fullmatad under Regionstyrelsens sista möte före sommaruppehållet.  Bland annat togs beslut om budget för 2021-2025, ny smittskyddsläkare samt att godkänna årets första uppföljningsrapport. Styrelsen följer noga coronaläget i Halland, som beskrivs som stabilt men med fortsatt beredskap för att läget kan förändras. 

Under ett par månader har Region Halland haft ett relativt stabilt läge vad gäller sjukhusvårdade med anledning av covid-19. Inför sommarsemestrarna blir det avgörande för invånare och besökare i Halland att fortsätta följa de nationella myndigheternas rekommendationer för att fortsätta hålla smittoläget på en låg nivå. Regionstyrelsen fick information om de insatser som görs för att både invånare och näringsidkare ska kunna ta sitt ansvar under sommaren, för att t ex inte trängsel ska uppstå på populära besöksmål.   

Region Halland går också in i en oviss höst, med anledning av coronasituationen, vilket påverkar budget för 2021-2025 som Regionstyrelsen beslutade om under mötetFramförallt behöver kommande budget möta de behov som nu finns av kontinuitet och stabilitet för verksamheterna samt ta höjd för utifrån vad som kan behöva hanteras när situationen är mer normaliserad. 

Vi vet ju fortfarande inte om pandemin blir utdragen eller om vi hamnar i ett läge med många fler sjuka. Som samhällsaktör med skattefinansierad verksamhet, behöver vi därför ta ansvar för den situationen och skapa utrymme för att hantera de konsekvenser som kan följa av pandemin, säger Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson.   

Rådande läge har också påverkat uppföljningsrapporten, där stor osäkerhet råder i prognosen för helåret.  Rapporten beskriver bland annat den omställning som skett i verksamheterna och stora underskott inom Hallandstrafiken, men också hur nyttjandet av digitala tjänster ökat som en följd av pandemin. 

Det är glädjande att vi nu erbjuder invånarna fler sätt att möta oss på, konstaterar Mikaela Waltersson. Vi ser framförallt en stor ökning av videomöten inom psykiatrin. Eftersom psykisk ohälsa kan öka som en följd av pandemin, är den utvecklingen tillsammans med den förstärkning vi också gör i budget mycket viktig 

Under mötet togs också beslut om att anställa Maria Rydberg Mo som Region Hallands nya smittskyddsläkare. Maria Rydberg Mo är specialistläkare och överläkare inom infektionssjukdomar och arbetar idag på infektionsmottagningen i Region Halland, där hon varit sedan 2003. I uppdraget som smittskyddsläkare ingår att planera, organisera och leda smittskyddsarbetet inom regionen samt samverka med övriga halländska aktörer i detsamma. Marias erfarenhet av arbete i regionen ses som en mycket bra grund för fortsatt kontinuitet i Region Hallands smittskyddsarbete:

Under våren har vi verkligen fått anledning att pröva vår smittskyddsenhet, menar Mikaela Waltersson. Därför känns det extra bra att vi nu är klara med den här rekryteringen inför hösten. 

Regionstyrelsen avslutade med att tillönska invånare och medarbetarna i Region Halland en fin sommar:

Vi vill rikta ett varmt tack för de insatser som medarbetarna i Region Halland har gjort under den här speciella våren och det fina arbete som kommer att göras under sommaren för våra invånare och besökare.  


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier