2021-05-28 10:18Pressmeddelande

Pressmeddelande från Smittskydd Halland

Nu upphör den lokala rekommendationen från Smittskydd Halland om användning av munskydd i vissa situationer i samhället. Rekommendationen tas bort eftersom smittan i samhället minskar och färre personer nu behöver sjukhusvård.

Sedan 2021-02-26 finns i Halland en lokal rekommendation om att använda munskydd i inomhusmiljö när man inte kan undvika trängsel, och i kollektivtrafik vid trängsel oavsett tidpunkt. Rekommendationen har förlängts en gång och har gällt tills vidare.

Eftersom smittspridningen i samhället nu tydligt vänt nedåt samtidigt som färre personer behöver vårdas på sjukhus för covid-19, kommer den lokala rekommendationen i Halland att upphöra 1 juni 2021 i samband med att nationella rekommendationer förändras. Detta gäller alltså användning av munskydd i samhället och innebär inte någon förändring för användning av munskydd för personal eller besökare i vården. I praktiken innebär det en återgång till de nationella rekommendationerna om att använda munskydd i kollektivtrafiken i rusningstrafik.

När de lokala råden infördes var smittspridningen mycket hög. Som mest var andelen av de som testade positivt för covid-19 uppe i 20 procent. Idag är det omkring 6 procent av alla provtagna som har covid-19. Även antalet personer som vårdas på sjukhus har blivit färre.

- Vi har en annan situation idag än i början av året när det gäller samhällssmitta och samtidigt blir alltfler vaccinerade, särskilt inom den äldre delen av befolkningen. Då är det viktigt att ta försiktiga steg mot en mer normal tillvaro med färre restriktioner, säger Maria Ryberg Mo, smittskyddsläkare i Halland.

Ändringarna av vissa rekommendationer i det nationella regelverket som görs 1 juni 2021 är  ett led i att stegvis återgå till ett mer normaliserat samhälle i takt med sjunkande smittspridning.

Men för att inte riskera att trenden vänder och smittan i samhället tar fart igen är det avgörande att fortsätta följa de nationella rekommendationerna, betonar Maria Ryberg Mo, smittskyddsläkare i Halland:

- Det är glädjande att vi i Halland och på många ställen i Sverige ser att smittan i samhället tydligt minskar. Så måste det fortsätta för att vi ska våga ta ytterligare steg mot ett mer normalt liv.

Även om en del mindre förändringar görs nationellt 1 juni så är majoriteten av rekommendationerna och de allmänna råden fortfarande oförändrade. Det handlar om att:

  • hålla avstånd och undvika trängsel
  • arbeta hemifrån om du kan
  • begränsa antalet nära kontakter
  • stanna hemma vid sjukdom, testa dig vid symtom och tvätta händerna ofta
  • resa på ett smittsäkert sätt
  • handla ensam och på tider när det är glest i affärerna

De lokala rekommendationerna för användning av munskydd i Halland upphör 1 juni 2021.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård
Elisabeth Funkqvist