2021-01-07 11:49Pressmeddelande

Pressmeddelande från Smittskydd Halland

Med anledning av det försämrade smittläget i Halland rekommenderade smittskyddsläkaren i Halland kommunerna under gårdagen att samtliga högstadier i Halland inleder vårterminen med 2 veckors distansundervisning för årskurs 7-9. Detta i den omfattning det är möjligt, istället för sedvanlig undervisning på plats. Beslut fattas av respektive huvudman för skolverksamheterna.

Vi vet av erfarenhet att man efter terminsstart brukar se en hastigt ökande spridning av luftvägsvirus efterföljande veckor, och i dagsläget är ett sådant scenario allt annat än önskvärt. Genom att förlägga distansundervisning i direkt anslutning till lovet får man också en gynnsam effekt av att det blir en längre sammanhängande tid än om motsvarande rekommendation skulle ges en bit in i terminen, och en gradvis start av skolornas verksamhet på plats (i skollokalerna) bedöms också vara en fördel smittskyddsmässigt. Målsättning med rekommendationen är att den ska bidra till att minska smittspridning.

Rekommendationen grundas inte i första hand på att eleverna bedöms vara en betydande smittkälla, utan ges för att den sammantagna effekten av ökat antal kontaktytor för varje person i förlängningen genererar ökad smittspridning med de olika effekter den har för individer, samhälle och hälso- och sjukvård. Distansundervisning är en av åtgärderna i samhället som bedöms som genomförbar och det rör sig i denna rekommendation om en åldersgrupp som också förväntas klara av en distansundervisning på ett rimligt sätt.

Distansundervisning för denna åldersgrupp skall betraktas som en punktinsats där avsikten just nu inte är att den skall förlängas. Undantag kan behöva göras i vissa fall med särskilda omständigheter såsom t.ex vad gäller elever i särskola.

Motsvarande rekommendation har även getts från smittskydd i en del andra regioner. Folkhälsomyndigheten och skolverket för fortsatt dialog i frågan och vi följer dessa för eventuellt uppdaterade nationella ställningstaganden.

För att boka intervjuer om ovanstående, kontakta kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier