2020-02-18 08:18Pressmeddelande

Positivt resultat för Hallands sjukhus!

Årsredovisningen för Hallands sjukhus visar att verksamheten levererat hälso- och sjukvård med hög kvalitet och tillgänglighet med en ekonomi i balans.
- Det ligger ett långsiktigt och systematiskt arbete bakom det här fina resultatet och nu finns det goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten, säger Christian Lidén, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus.

Vid nämndens sammanträde idag fick ledamöterna en presentation av årsredovisningen för 2019. I ett nationellt perspektiv ligger Hallands sjukhus sedan länge i topp jämförelse med andra sjukhus när det gäller vårdkvalitet och tillgänglighet. 2019 uppnådde sjukhuset dessutom en ekonomi i balans. Den medarbetarenkät som genomfördes under hösten visar ett fortsatt stort engagemang, vilket är en viktig framgångsfaktor. Christian Lidén, ordförande i nämnden, är stolt över resultatet:

- Det är ett ihärdigt och långsiktigt arbete med ständiga förbättringar som lett fram till resultatet. Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare som bidragit till detta!

Sjukhuschef Carolina Samuelsson lyfter fram ett nära samarbete mellan sjukhusets kliniker och med andra vårdgivare där man gemensamt haft fokus på flöden och patientens väg genom vården. Det har lett till ett generellt lägre tryck på vårdplatserna och få överbeläggningar. Tack vare nya arbetssätt och fokus på rätt vård i rätt tid har också fler patienter kunnat få den behandling de behövt  i anslutning till sitt besök på akutmottagningen utan att behöva läggas in på sjukhuset. Även andelen patienter som behöver sjukhusvård inom en månad efter att de har skrivits ut från sjukhus ligger på en stabilt låg nivå, vilket visar att de kortare vårdtiderna inte medfört ett ökat behov av sjukvård på totalen.

Vidare har det blivit något lättare att attrahera och behålla medarbetare. En bidragande faktor är politiska beslut om till exempel ökad ersättning för obekväm arbetstid och nya arbetstidsmodeller. Totalt har Hallands sjukhus behov av att anlita bemanningsföretag minskat.  Fortfarande finns dock utmaningar och brist inom vissa typer av tjänster. Det gäller till exempel sjuksköterskor inom dygnet-runt-verksamhet och vissa specialistläkartjänster.

Länk handlingar, Driftnämnden Hallands sjukhus 2019-02-19

För mer information:
Christian Lidén (C), ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus: 070-623 99 09
Carolina Samuelsson, sjukhuschef,  035-13 10 00 (televäxel)


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup