2021-03-22 10:32Pressmeddelande

Portfoliovisningar för inköp av konst i Sydsverige genom Statens konstråd

Stillbild ur filmscen där två möss städar i en snabbmatsrestaurang och en av dem dansar på ett bord.Niki Lindroth von Bahr, still ur The Burden.

Under 2021 köper Statens konstråd in konst för 25 miljoner för att stötta det svenska konstlivet under pandemin. Utlysningar inför portfolievisningar går ut till konstnärer över hela Sverige.

Satsningen görs i ett unikt samarbete mellan Statens konstråd och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige. Yrkesverksamma konstnärer inbjuds att skicka in en ansökan om att presentera sin portfolio för Statens Konstråd, inbjudna curatorer samt Moderna Museet. Ett tiotal konstnärer från varje region väljs ut av en urvalsgrupp. Inom Regionsamverkan Sydsverige, bild-och form, samarbetar bild-och formutvecklarna i fem regionerna: Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg samt Gotland inför portfoliovisningarna vad gäller samordning, juryarbete och administration.

Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin. Konsten verken som Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som de placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet.

Därigenom får allt fler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö.

– Vi i föreningen Konstkonsulenterna i Sverige är mycket glada över satsningen med portfoliovisningarna där konstnärer från hela landet har möjlighet att visa upp sina konstverk för inköp. Vi i regionerna får också ta del av andra regioners konstnärskap genom denna satsning vilket också gynnar konstnärerna, säger Anneli Berglund, ordförande i föreningen Konstkonsulenterna i Sverige. Vi är också glada över att Statens konstråd vänder sig till oss konstkonsulenter/bild-och formutvecklare som arbetar nära konstscenen för att utveckla och främja konsten i regionerna i Sverige.

För konstnärer i regionerna, Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Gotland gäller följande datum för ansökan:

  • Ansökan är öppen från 22 mars till 14 april.
  • Portfoliovisningarna hålls 16 och 18 juni 2021.

Utlysningen för konstnärer i Halland är publicerad på regionhalland.se

Om projektet på Statens konstråds webbplats

Kontakt

För mer information kontakta utvecklare inom Bild- och form i respektive region:

Charlotta Hanno, Region Halland, charlotta.hanno@regionhalland.se
Torun Ekstrand, Region Blekinge, torun.ekstrand@regionblekinge.se
Lennart Alves, Region Jönköping, lennart.leodiveira.alves@rjl.se
Anneli Berglund, Region Kalmar, anneli.berglund@kalmarkonstmuseum.se
Helen Hägglund, Region Kronoberg helen.hagglund@kronoberg.se
Armin Scholler, armin.scholler@gotlandsmuseum.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.