2021-01-27 11:40Pressmeddelande

Planerna tar form för vaccination av invånare i takt med vaccinleveranserna

När det är dags för invånare mellan 18–69 år som inte tillhör någon riskgrupp, att erbjudas vaccination mot covid-19 kommer det att finnas olika möjligheter att få sin vaccination.

I flera kommuner behöver större centralt belägna lokaler komplettera vårdcentralerna. Invånare i Halland kommer att kunna boka tid för att vaccinera sig både på vårdcentralerna och i dessa lokaler, det gäller i Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Falkenberg.

- När vi kommer till fas 4 som är det största gruppen invånare som erbjuds vaccination i Halland, är det viktigt att det finns tillgängliga lokaler och är lätt för invånarna att få sin vaccination. Sedan är det takten på leveranserna av vaccin som avgör hur mycket vi kan vaccinera och hur snabbt det går.

Enligt nuvarande planering kommer fas 4 att påbörjas runt vecka 14. I Falkenberg, Varberg och Halmstad finns redan alternativ för lokaler som nu utreds, medan planeringen i Kungsbacka är längst framskriden. Där är det klart att Tingbergshallen kommer att användas för vaccinering i fas fyra.

- Det är positivt att vi är framme med kompletterande lokal för vaccination av invånare i Kungsbacka. Det är viktigt att lokalen är stor och luftig för att vaccinationen ska kunna genomföras smittsäkert och tryggt för invånarna, säger Karin Hesselgard, förvaltningschef för Närsjukvården och den som har uppdraget att organisera vaccinationen mot covid-19.

Vaccinationen just nu:
Nu pågår vaccinationen av personer i fas 1.
Fram till förra veckan har totalt 7 300 personer i fas 1 vaccinerats och den här veckan väntas 3400 doser ges.
Vecka 6 har alla personer som bor på äldreboende och velat vaccinera sig, blivit färdigvaccinerade med dos 1 och 2. Samtidigt har alla med kommunal hemsjukvård fått sin första dos.
I och med vecka 9 har de med hemsjukvård fått båda sina doser.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier