2021-03-09 13:06Pressmeddelande

Patienterna nöjda med bemötandet på akutmottagningarna i Halland

I den Nationella patientenkäten 2020 om akutmottagningarna placerar sig Halland på en 11 plats av 21 regioner. Region Västerbotten ligger i topp och Halland hamnade strax över snittet för riket.

Undersökningen genomfördes under slutet av 2020 och drygt 15 000 personer fördelade över landet har besvarat frågor om sin upplevelse av sitt på besök på akutmottagning.

Totalt är det sju olika dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Akutmottagningarna i Halland placerade sig högt på listan i jämförelse med andra regioner när det gäller emotionellt stöd, respekt och bemötande samt kontinuitet och koordinering. Däremot hamnade Halland något lägre i rankingen när det handlar om tillgänglighet.

I jämförelse med 2016 års undersökning har akutmottagningarna fått något bättre  betyg i alla kategorier förutom i kontinuitet och koordinering samt tillgänglighet. Utvärdering av akutmottagningarna sker vartannat år. En jämförelse med resultaten från 2018 kan inte göras på grund av bristande kvalitet på mätningen det året.

– Halland är en tillväxtregion och en turistregion, vilket påverkar efterfrågan på akutsjukvård. Det kan vara en förklaring till varför patienter som inte behöver omedelbar vård kan uppleva en sämre tillgänglighet i form långa handläggningstider på våra mottagningar, säger Jonas Hultgren, verksamhetschef för akutkliniken Hallands sjukhus

Han framhåller att den här typen av undersökningar är viktiga och är ett stöd i verksamhetens ständiga utvecklingsarbete och att det är väldigt positivt att patienterna är nöjda med bemötandet och det emotionella stödet.

Svarsfrekvensen i Halland var 34,9 % (riket 35,5 %).

 

Fakta/Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Undersökningen avseende akutmottagningar genomfördes mellan
19 november 2020 och 8 januari 2021 och avsåg besök vid någon av landets akutmottagningar under oktober 2020. Drygt 15 000 patienter har svarat på enkäten.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup