2020-02-24 15:30Pressmeddelande

Patient styr själv sin inläggning i ny vårdmodell i Halland

Den 30 mars inför Psykiatrin Halland en metod som ger vissa individer med självskadebeteende möjligheten att själva skriva in sig vid den psykiatriska kliniken vid sjukhuset i Varberg.

- Platserna finns för att skapa en säkerhetskänsla hos patienterna. De vet att de alltid kan söka upp oss och höra om det finns plats innan de hamnar i kris.  På det här sättet tänker vi att det blir en ökad trygghet och vi kan minska de akuta situationerna för dessa patienter, säger verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin heldygnsvård, Magnus Oléni.

Ansvariga för vården upprättar en behandlingsplan i samråd med patienten när individen inte är i kris. Sedan ingår patienten ett kontrakt med avdelningen och får möjlighet att skriva in sig vid behov och ta hjälp av personalen. Patienten kan skriva in sig på avdelningen högst tre nätter, maximalt tre gånger per månad och har tydliga regler att följa under tiden som inläggningen varar.

Införandet av vårdmodellen ses som ett steg i rätt riktning från brukarnas perspektiv. Malin Emanuelsdotter representerar den ideella föreningen Shedo i styrelsen för NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Halland och har egen erfarenhet av att vara under behandling med också av att ge stöd åt patientgrupper som behandlas för ätstörningar och självskadebeteende.

- Jag kan se stora fördelar med modellen. Den maktstruktur som många brukare upplever i vården suddas ut genom att individens inflytande ökar. Jag tror att den kan hjälpa brukare att våga be om hjälp innan hen gör något destruktivt och jag tror också att många kommer vara positivt inställda, säger hon.

Inledningsvis kommer brukarstyrd inläggning införas i Varberg, där avdelning 22 kommer att ha två platser tillgängliga. Under året är målet att införa vårdformen även på avdelning 19 i Halmstad.

Brukarstyrd inläggning som fungerar i samarbete mellan öppen- och heldygnsvården i Halland och som redan används bland annat i Region Skåne och Västra Götalandsregionen är sedan länge använd i Nederländerna. Resultaten visar mindre förekomst av självskada och tvångsåtgärder samt en ökning av patienternas delaktighet, självständighet och egenansvar. 

 

Kontakt:

Magnus Oléni

E-post: magnus.oleni@regionhalland.se

Tfn: 035-13 10 00 (Vxl Hallands sjukhus)

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.