2020-10-07 07:01Pressmeddelande

Nytt sätt att kalla patienter till Folktandvården

Under hösten 2020 kommer Folktandvården Halland att börja kalla patienter för undersökning på nytt sätt. Istället för att skicka hem en bestämd tid kan du som patient själv välja tid via 1177.se.

- Vi tror att det här kommer att vara positivt för våra patienter, säger Jelena Sannabo, områdeschef på Folktandvården Halland. Som patient väljer man den tid som passar en själv bäst, istället för att få en tid bokad som kanske inte alltid passar så bra. Vi tror att det blir färre ombokningar och avbokningar och att uteblivandet minskar när man som patient själv fått välja sin tid. Och det är viktigt att inte stå med tomma tider som andra patienter kunnat få.

Förändringen innebär att patienten får hem ett brev med information om att det är dags för undersökning. Via webbtidboken på 1177.se/halland söker man fram en tid som passar. För de som inte vill eller kan logga in på 1177.se går det fortsatt bra att ringa till kliniken för att boka tid. Bokar patienten ingen tid under tre veckor så skickas ett nytt brev vid samma tidpunkt året därpå.

- Det här innebär att våra patienter får ett större ansvar att boka sin egen tid, fortsätter Jelena Sannabo. Vi tror att våra invånare vet vikten av att komma regelbundet och att inte låta det gå för långt mellan undersökningarna.

Det nya sättet att kalla till undersökning kommer successivt att börja användas på folktandvårdsklinikerna under hösten. Barn och ungdomar, samt de med särskilda behov, kallas på samma sätt som tidigare, med en fast tid, men med möjlighet till ombokning via 1177.se eller via telefon till kliniken, precis som idag.

För mer information, vänligen kontakta:
Jelena Sannabo, områdeschef Folktandvården Halland, 0738-66 02 73

Lämnat av:
Anna-Karin Nilsson, kommunikation Närsjukvården Halland, 0768-54 87 10


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.