2019-12-03 13:24Pressmeddelande

Nyrenoverade lokaler bidrar till ökad patientsäkerhet och kvalitet

Nu är de nya och nyrenoverade lokalerna för Neurofysiologimottagningen, Neurologimottagningen och Palliativa konsultteamet på Hallands sjukhus Varberg invigda. Lokalerna är anpassade utifrån verksamheternas behov för att skapa en säker och kvalitativ sjukvård.

Det var med stor glädje Christian Lidén, ordförande för Driftnämnden Hallands sjukhus, idag invigde de nya gemensamma lokalerna för Neurofysiologimottagningen, Neurologimottagningen och Palliativa konsultteamet på Hallands sjukhus Varberg. Verksamheterna är placerade i nyrenoverade lokaler på avdelning 4B.

Lokalerna är bättre anpassade för att bedriva en sjukvård av hög kvalitet och har exempelvis bättre skärmning mot störningar vid en elektromedicinsk undersökning (EEG). Samtalsrummen på avdelningen är också anpassade för att skapa förutsättningar för en bra och informationssäker dialog med patienterna.

- Det är mycket positivt att Neurofysiologimottagningen, Neurologimottagningen och Palliativa konsultteamet nu flyttat in i lokaler som är mer ändamålsenliga med fokus på patientsäkerhet och sekretess, säger Christian Lidén. 

Förbättrade patientflöden
Genom att Neurofysiologimottagningen och Neurologimottagningen ligger vägg i vägg med avdelning 4C, som vårdar patienter med stroke och neurologiska sjukdomar, skapas ett bättre patientflöde och väntetiderna minskar för patienter med dessa sjukdomar. Vid en akut situation kan också läkare och annan sjukvårdpersonal vara på plats snabbare, vilket gynnar patienterna som får en kontinuitet i sitt omhändertagande.

Om mottagningarna
På  neurofysiologimottagningen utförs EEG-undersökningar i syfte är att registrera hjärnans aktivitet och neurografiundersökningar som undersöker nervernas funktion. Patienterna som kommer till oss har haft upprepade krampanfall eller frånvaroattacker samt besvär med domningar och/eller smärta i händer och fötter.

På neurologimottagningen utreds patienter för olika sjukdomar i nervsystemet och muskulära sjukdomar. Man utför bromsbehandlingar till patienter med till exempel MS eller andra muskelsjukdomar.

I Palliativa konsultteamet arbetar läkare, sjuksköterskor och kurator i nära samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut . Teamets målgrupp är patienter med obotlig sjukdom.  Deras främsta arbetsuppgift är att ge symtomlindring och psykosocialt omhändertagande, samt stöd till närstående. Teamet har en konsultativ funktion för specialistsjukvård, närsjukvård, samt sjuksköterskor och rehabteam inom kommunal hälso- och sjukvård.

För mer information:
Elizabet Dijck, avdelningschef, Palliativa konsultteamet, Hallands sjukhus Varberg,
Telefon vxl: 035-13 10 00

Anna Hermans, avdelningschef, Neurofysiologimottagningen, Neurologimottagningen,
Hallands sjukhus Varberg
Telefon vxl: 035-13 10 00

Monica Burell, kommunikatör, Hallands sjukhus, Telefon: 0736-27 90 64Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup