2021-03-12 14:56Pressmeddelande

Nya tider för personer mellan 70-79 år prioriteras

Igår var intresset för att boka tid enormt när bokningen öppnade och två tredjedelar av personer i gruppen mellan 70-79 år kunde bokas in för vaccination, trots mycket hög belastning i bokningen. Det innebär att nästan 14 700 personer i den gruppen nu har kunnat boka tid för vaccination mot covid-19.

Ju längre vaccinationsinsatsen pågår, desto bättre skydd kan vi ge till dem som behöver det mest. Därför fortsätter vaccinet att prioriteras först till dem som riskerar att bli svårast sjuka. Under eftermiddagen igår kom dessvärre nya besked om kraftigt minskade leveranser av vaccin under andra kvartalet, preliminärt 110 000 färre doser till Halland.                             

- En så stor minskning tvingar fram en stor omplanering av den planerade vaccinationsinsatsen. För att kunna vaccinera är vi helt beroende av de leveranser som kommer till Sverige och Halland och vi har dessvärre tvingats vänja oss vid snabba förändringar som ligger utanför vår kontroll, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström.

Tyvärr innebär alltså de minskade leveranserna att Region Halland tvingas till en tillfällig stängning av all bokning för att undvika att invånare bokar in sig på tider som det saknas vaccin till. De tider som är inbokade gäller. Att vaccinleveranserna minskar är beklagligt och ställer till problem för alla i gruppen 70-79 år som nu hoppades få tid för vaccination så snart som möjligt. Beskedet från Folkhälsomyndigheten betyder färre tider för vaccination mot covid-19 under andra kvartalet och att vaccinationsinsatsen tappar fart. Bara vi får vaccin är kapaciteten mycket god att vaccinera i Halland.

- Vår högsta prioritet just nu, är att kunna erbjuda tider för invånare i gruppen mellan 70-79år, som ännu inte har kunnat boka tid för vaccination, säger Martin Engström. Vi öppnar bokningen direkt när vi planerat om och lagt ut nya tider. Det hoppas vi kunna göra i slutet av nästa vecka.

Det finns stor förståelse för att det är tålamodsprövande för invånare att vänta på att få boka sin tid eller att det kan vara svårt att komma fram när så många vill boka tid samtidigt.

- Det är frustrerande för alla inblandade att det kommer så täta och stora förändringar i våra planeringsförutsättningar och vi har stor förståelse för att det väcker irritation och besvikelse, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström. Samtidigt arbetar alla med att genomföra vaccinationen på bästa möjliga sätt, något jag utgår från att alla invånare förstår. Just nu är tonen ibland väldigt hård mot våra hårt arbetande medarbetare, något jag verkligen beklagar då alla, givet de förutsättningar som finns, hanterar situationen efter bästa förmåga.

Nu fortsätter Region Halland att vaccinera med allt vaccin som kommer så fort det går. Bokning och vaccination ska vara enkelt att genomföra för invånarna samtidigt som åtgärder behöver vidtas för att undvika att invånare bokar sig på ett otillåtet sätt och de överväganden som det kräver gör att det oavsett vilka vägar som väljs så kommer det att finnas saker som ur något perspektiv inte är lyckat eller önskvärt.

- Det är en svår balansgång mellan enkelhet, service och säkerhet där enskilda invånare säkert kommer att vara kritiska mot de prioriteringar vi gör mellan dessa aspekter. Oavsett vilka val vi gör så kommer de inte att passa alla, men vi vill försäkra invånarna i Halland om att vi gör vårt yttersta för att genomföra vaccinationen på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt, säger Martin Engström avslutningsvis.

Fakta:

Antal vaccinationer i Halland: 44524 st
Andel vaccinerade eller inbokade 80+: 86 procent
Andel vaccinerade eller inbokade 70-79 år: 59 procent
Bokningar som gjorts torsdagen den 11/3: Nästan 14 700 (digitalt: drygt 12 000)

På särskilda boenden är 95% vaccinerade i Halland med dos 1 (riket 91%) och 89% har fått dos 2 (riket 82%).

I hemtjänst är 77% vaccinerade med minst en dos (riket 53%) och två doser 60% (riket  25%).Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier