2021-10-27 11:42Pressmeddelande

Nya rekommendationer från 1 november och start för influensavaccination

Från 1 november gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bland annat för provtagning vid symtom på covid-19. Samtidigt startar vaccinationsbokningen för säsongsinfluensan. Detta var några av de ämnen som togs upp under onsdagens webbsändning med Region Halland. 

Nytt från Folkhälsomyndigheten 1 november
Från 1 november behöver fullvaccinerade inte längre provta sig när de har sjukdomssymtom. Alla över 6 år som är ovaccinerade eller ej fullvaccinerade, personer på särskilt boende och personer med hemtjänst eller LSS-insats, samt patientnära personal inom vård- och omsorg ska fortsatt testa sig vid symtom på covid-19*.

Även personer som söker vård och har luftvägssymtom kommer fortsättningsvis att behöva provtas vid vårdmötet, oavsett andra symtom och vaccinationsstatus. Fortfarande är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att alla med symtom på covid-19 ska stanna hemma.

Så länge ska man stanna hemma vid symtom
Folkhälsomyndigheten har även ändrat sina rekommendationer kring hur länge man behöver vara hemma när man blivit förkyld eller fått andra symtom på covid-19.

Från 1 november 2021 gäller att:

 • Alla ska stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion som till exempel förkylning, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De som är vaccinerade (2 doser för minst 2 veckor sedan) och varit hemma med symtom kan återgå till skola och arbete när de känner sig friska även om rester av vissa luftvägssymtom finns kvar, så som hosta eller lätt snuva. Vid feber ska personen ha varit feberfri i minst ett dygn.
 • Barn som varit hemma med symtom kan återgå till förskolan när de är friska även om rester av vissa luftvägssymtom finns kvar, så som hosta eller lätt snuva. Vid feber ska barnet ha varit feberfri i minst ett dygn.
 • Ovaccinerade personer (eller som bara fått en dos vaccin) som är 6 år eller äldre ska vid minsta symtom genomföra självprovtagning covid-19. Om de av någon anledning inte genomfört provtagning ska de vara hemma i minst 7 dygn. De sista två dygnen innan de får gå tillbaka till grundskolan, gymnasiet eller arbetet ska de må väsentligt bättre och varit feberfria.
 • De som har symtom och genomfört provtagning måste vänta in sitt provsvar innan de får gå tillbaka till skola och arbete. De ska också vara friska och feberfria i minst 1 dygn.
 • Visar provsvaret på covid-19 (positivt provsvar) gäller samma förhållningsregler om att vara hemma som innan. Detta anges tydligt i provsvar.

Gäller fortfarande: Personer (6 år eller äldre) som är vaccinerade och bor tillsammans med någon som har covid-19 eller har varit i nära kontakt med någon smittad person utanför hemmet (närmare än 2 meter i sammanlagt 15 minuter under en dag under tiden personen var smittsam) – ska om de får symtom genomföra självprovtagning direkt. Ovaccinerade ska som tidigare stanna hemma i 7 dagar när någon de bor tillsammans får provsvar som bekräftar att det är covid-19. De ska också, som innan, genomföra självprovtagning på dag 5 från den smittades provtagningsdatum även om de inte har symtom. Vid symtom bokas provtagning direkt.

Lättade rekommendationer för användning av munskydd i vården
I samband med förändringarna anpassar även Region Halland sina rekommendationer för användandet av munskydd inom vården.

− Personal som jobbar nära patienter kommer även fortsättningsvis att använda munskydd, i övrigt lättar vi på rekommendationerna. Personer som besöker vården utan symtom på covid-19, behöver inte längre ha munskydd från den 1 november. Verksamheterna behöver dock fortsatt göra riskbedömningar för att förebygga trängsel i sina lokaler, exempelvis i väntrum och receptioner där mycket folk samlas, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare.

Fortsatt låg smittspridning i Halland
Över 500 000 doser vaccin mot covid-19 har getts i Halland.  83,6 procent av hallänningarna från 12 år är färdigvaccinerade och 86,8 procent har fått en dos vaccin (siffror till och med v 41).

− Smittspridning av covid-19 pågår fortsatt både i världen och i Sverige, men i Halland ligger smittspridningen på en jämn och låg nivå. Ett fåtal patienter har vårdats för covid-19 på sjukhus de senaste veckorna, säger Maria Löfgren.

Bokning startar för vaccination mot säsongsinfluensa
Nu startar bokningen för vaccination mot säsongsinfluensa i Halland, denna pågår parallellt med vaccinationen mot covid-19. Bokning av vaccination mot säsongsinfluensan öppnar den 1 november, med tider från den 9 november och framåt. Vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas för dig som:

 • är 65 år eller äldre
 • är gravid, efter graviditetsvecka 16
 • har kronisk hjärt- och lungsjukdom
 • har kronisk lever- och njursvikt
 • har diabetes 
 • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • bor med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

*Kompletterande fakta, provtagning för covid 19:
Följande grupper ska alltid testa sig vid symtom (gäller både vaccinerade och ovaccinerade):

 • Hälso- och sjukvårdspersonal (främst patientnära* personal)
 • Omsorgspersonal på särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende (främst patientnära* personal)
 • Personer som bor på Särskilt boende, har hemtjänst eller omfattas av LSS
 • Personer som behöver vård eller behandling, oavsett vad de söker vård för, och har symtom på covid-19
 • Personer som får symtom inom 14 dagar efter resa i land utanför Norden.
  * Patientnära innebär inom 2 meters avstånd till patient

Mer information om rekommendationer och pågående vaccinationsinsatser finns på 1177.se/halland

Här kan du se webbsändningen från den 27 oktoberOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke