2021-09-06 13:41Pressmeddelande

Nya avdelningar för barn och unga med psykiska besvär

Barn och unga med psykiska besvär ska inte falla mellan stolarna. Psykiatrin Halland har byggt upp två nya mottagningar för dem vars behov ligger mitt emellan barn- och ungdomspsykiatrin och vårdcentralen.

Mottagningarna kallas "Barn och ungas psykiska hälsa" och ligger i Kungsbacka och Halmstad. Båda mottagningarna invigs den 9 september och er redaktion är välkommen att delta. Invigningen i Kungsbacka hålls kl 10–11.30 (Kraftvägen 2) och i Halmstad 14–15.30 (Sperlingsgatan 7).

Patienterna har, genom brukarorganisationen NSPH, stått för en del av konstnärliga utsmyckningen.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg Psykiatrin Halland
Evelina Myrbäck