2019-09-02 07:52Pressmeddelande

Ny vårdcentral öppnar i Knäred

Mot slutet av 2019 öppnar en ny vårdcentral i Knäred. Det är specialistläkare Anders Skoglund AB som nu har slutit avtal med Region Halland om att öppna en vårdcentral inom Vårdval Halland Närsjukvård.

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare blir Anders Skoglund, specialist i allmänmedicin. Han kommer att starta som ensam anställd läkare, men har möjlighet till vikarier och förstärkning vid behov.

Det kommer också att anställas distriktsköterska, undersköterska samt sekreterare. Verksamheten har tecknat underleverantörsavtal för den paramedicinska kompetensen.

Mottagningen kommer att heta Närvård Knäred och ha sina lokaler på Prästgårdsvägen 5 i Knäred.

– Vi är glada för att vi, efter en god dialog, nu kan teckna avtal om en etablering av en ny vårdcentral i Knäred. Detta blir ett bra tillskott till Vårdval Halland Närsjukvård, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande.

 

Kontaktpersoner:
Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, 070 325 42 15,
Mikaela.Waltersson@regionhalland.se

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionstyrelsens andre vice ordförande, 070 922 83 11, Lise-Lotte.Benskold-Olsson@regionhalland.se

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.