2020-11-04 14:07Pressmeddelande

Kultur i Halland ställer in alla fysiska arrangemang

Med bakgrund av de nya riktlinjer och skärpta lokala råd för Halland som Folkhälsomyndigheten meddelade igår, den 3 november, har Kultur i Halland valt att ställa in samtliga fysiska arrangemang där man själv är huvudarrangör. Det gäller i första hand arrangemang som skulle ägt rum mellan den 4 och 24 november.

Det känns väldigt tungt att behöva ta ett sådant här beslut säger Eva Nyhammar, förvaltningschef på Kultur och skola. Samtidigt är det nödvändigt och helt självklart att vi måste göra vad vi kan för att minska smittspridningen.

Vissa konferenser och evenemang kommer att genomföras digitalt och publiken uppmanas därför att hålla koll på Kultur i Hallands webbplats.

Stöd för att mildra konsekvenserna

Kultur i Halland arbetar för att mildra konsekvenserna för de halländska kulturskaparna och har vidtagit en rad åtgärder. Bland annat så har budgeten för Expresstöd utökats och fram tills nu har 1,6 miljoner kronor fördelats under 2020.

Just nu är det möjligt att söka både arbetsstipendier och Expresstöd hos oss på Kultur i Halland, vi vet hur svår situationen är för de halländska kulturskaparna och vill hjälpa till på alla sätt vi kan, avslutar Eva Nyhammar.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

förvaltningschef Kultur och skola
Eva Nyhammar