2021-02-26 08:00Pressmeddelande

Nu ser vi en oroande ökad smittspridning i Halland

Efter en flera veckors hög men stabil nivå vad gäller antalet positiva fall av covid-19 i Halland, ser vi nu en oroande ökning. Smittskydd Halland betonar därför återigen vikten av följsamhet till de nationella råd som finns för att förhindra smitta. Nationellt meddelades i går ytterligare skärpta nationella åtgärder och i väntan på att dessa är på plats inför Smittskydd Halland tillfälliga lokala rekommendationer.

Smittökningen sker bland unga och vuxna i arbetsför ålder och vi ser också hur förekomsten av den brittiska virusvarianten har spridit sig i oönskat hög grad. Nu krävs därför ytterligare påminnelser om det som krävs av varje individ för att minska smitta.

– Den enkla förklaringen till den oroande ökningen är att tillräckligt många inte följer de rekommendationer som redan gäller, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo. Vi vet att smitta sprids när personer träffas och då träffas med för dåligt avstånd till varandra.

I väntan på att de nationella åtgärder som aviserades av Regeringen och Folkhälsomyndigheten under onsdagens presskonferens börjar gälla, införs därför nu kompletterande rekommendationer lokalt i Halland.

Den lokala rekommendationen som gäller under tre veckor från och med i dag innebär, (utöver de råd som redan finns nationellt) att alla rekommenderas använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt med andra personer inomhus, och under längre tid, inte kan undvikas. Genom att alltid hålla avstånd minimeras risken för smitta och endast i ett fåtal situationer behöver då tillägg av munskydd göras för ytterligare skydd.  

Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt är på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Det kan också vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

– Munskydd kan aldrig ersätta att vi behöver undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Avstånd är fortfarande det mest effektiva sätten att undvika smittspridning, säger Maria Ryberg Mo. Ett munskydd kan stärka skyddet för de som finns i närheten av den som bär det, men innebär alltså bara ett komplement i de situationer där alla möjligheter att undvika nära kontakt uttömts.  

Rekommendationen om munskydd i situationerna ovan gäller personer födda 2004 och tidigare och rekommendationen om munskydd gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

– Det är egentligen inte önskvärt att behöva göra de här tilläggen, säger Maria Ryberg Mo. Och det är viktigt att understryka att detta enbart ska ses som tillägg till de redan gällande råden.

Mediefrågor till Smittskydd? Kontakta Johanna Wiechel-Steier, 070-082 22 14

Här ser du hur man använder engångsmunskydd korrek!


Här är de allmänna nationella råden som är viktigast att följa:
  • Stanna hemma när du är sjuk, även vid mycket lindriga symtom, Testa dig vid symtom på covid-19. Testa dig också om du delar hushåll med någon med påvisad covid-19, även om du själv inte har symtom.
  • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. Anpassa också dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken. På arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt; undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. 
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla utan medföljande sällskap.
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Använd i första hand färdsätt som inte innebär kontakt med andra människor, såsom att gå, cykla eller åka bil. Undvik nya kontakter både under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig på resmålet eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du blir sjuk.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier