2020-02-04 07:00Pressmeddelande

Nu satsar Region Halland ytterligare på hållbar affärsutveckling

Idag finns det ett antal organisationer i Halland som fokuserar på affärsutveckling utifrån olika perspektiv. Region Halland ser behov av att komplettera utbudet för att kunna möta framtidens möjligheter inom hållbar tillväxt och utlyser därför 6 miljoner kronor per år i tre år för detta.

Fokus för utlysningen är affärs-utvecklingsprocesser som bidrar till att förflytta det halländska näringslivet mot en hållbar omställning.

- Hela innovations- och företagsstödet i Halland behöver fokusera ännu mer på hållbarhetsaspekterna. Nu skapar vi en mer långsiktig finansiering för de aktörer som erbjuder näringslivet metoder för hållbar affärsutveckling, säger Ann-Mari Bartholdsson, verksamhetschef regional utveckling, på Region Halland.

Målet på längre sikt är att:

  • öka företagsledningars kunskaper om hållbar affärsutveckling
  • näringslivet har ökat sin omställningsförmåga
  • fler företag ser hållbar tillväxt som den självklara vägen
  • bidra med kunskap som kan nyttiggöras i metoder, processer, tjänster och produkter

 

Kort om Region Hallands tillväxtstrategi:
Ett konkurrenskraftigt, inkluderande och attraktivt Halland är målet för Tillväxtstrategin för Halland. För att nå detta behövs bland annat fortsatt god utveckling av det livskraftiga och mångfacetterade näringslivet i Halland. En av Region Hallands uppgifter är att stötta företag som vill utvecklas och växa på ett hållbart sätt.

Kontakt:
Ann-Mari Bartholdsson, verksamhetschef, regional utveckling, Region Halland
e-post: ann-mari.Bartholdsson@regionhalland.se
Mobil: 070-206 62 68

Valerie Scheib, strateg, Näringslivsavdelningen, Region Halland
e-post: valerie.scheib@regionhalland.se
mobil: 072-084 02 52

 

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.