2019-12-19 06:58Pressmeddelande

Nu realiserar Region Halland bredbandsinvesteringar

Regionen har nu beslutat vilka investeringar som är viktiga för att säkra upp bredbandsutbyggnaden i länet. Region Halland satsar de 104 miljoner kronor, som finns med i avtalet med IP Only, på i huvudsak stamnätssträckor och tillgång till svartfiber mellan de halländska kommunhuvudorterna.

Detta innebär ett mer tillgängligt, tillförlitligt och säkert nät med hög kapacitet, vilket skapar utvecklingsmöjligheter för hela Halland. Den viktigaste utgångspunkten i beslutet är nyttorna för invånare, verksamhet och samhälle.

- Genom dessa investeringar får Halland mycket bättre möjligheter att delta i den digitala omställningen. Region Halland får också ett datanät som har tillräcklig kapacitet och säkerhet för att införa redan beslutade vårdinformationssystem och andra digitala satsningar, säger Måns Arnrup IT-direktör, Region Halland.

- Genom avtalet har Region Halland säkerställt  ett erbjudande om  bredbandsutbyggnad på den halländska landsbygden. Region Halland får också en viktig möjlighet att på ett tillgängligt och tillförlitligt sätt erbjuda välfärdstjänster till invånarna, menar Helene Andersson (c), 1:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, Region Halland.

När investeringarna är på plats senast 2022 så har Halland och Region Halland ett bredbandssystem med unikt hög driftsäkerhet för hushåll och arbetsställen även på landsbygden. Bredbandssystemet ger också stor verksamhetsnytta för såväl region som kommuner genom ökad kapacitet, säkerhet och flexibilitet. Investeringarna möjliggör också en nästan obegränsad förmåga för Region Halland att möta ett ökat kapacitetsbehov. En annan mycket viktig effekt är att datatrafiken kan gå flera vägar, så att det inte skapas avbrott i datatrafiken.

 

Bakgrund
Region Halland har sedan 2016 ett avtal med IP Only om bredbandsutbyggnaden i Halland. Avtalet beskriver att IP-Only ska erbjuda bredbandsanslutning till alla hushåll, företag och fritidshus i Halland (som inte fått ett erbjudande av annan aktör) till ett enhetspris om 19 900 kronor senast 31 december 2020 och att Region Halland har åtagit sig att investera 104 miljoner kronor i olika delar av bredbandsinfrastrukturen, nät eller delar av nät. Inom ramen för detta avtal har 25 400 halländska fastigheter hittills fått ett erbjudande om fiberanslutning.

Bredbandsstrategi för Halland 2015 lade grunden för det avtal som Region Halland tecknade med IP Only om bredbandsutbyggnad i Halland. Målet är att nå bredbandsmålet att 90 procent av de halländska hushållen och företagen ska ha bredband 2020 för att göra det möjligt att bo, leva och verka i hela Halland. En snabb uppkoppling är en viktig pusselbit i ett attraktivt, tillgängligt och inkluderande Halland, Halland – bästa livsplatsen.

Kontaktperson

Helene Andersson (c), 1.e vice ordförande regionstyrelsens arbetsutskott, Region Halland
tfn: 070-675 61 62, e-post: helene.e.andersson@regionhalland.se

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.