2019-06-03 05:38Pressmeddelande

Nu lanserar vi vuxhalland.se

Nya vuxhalland.se är en webbplats med information om yrkesinriktade vuxenutbildningar i Halland. Den riktar sig till den som vill ta nästa steg i livet och den matchar utbildningsutbud med den halländska arbetsmarknadens behov av kompetens.

Möjligheten att lära nytt under hela livet är viktigt. Inte bara för den enskilda hallänningen, utan också för kompetensförsörjning av dagens omväxlande arbetsmarknad. Nu lanserar fem halländska kommuner och Region Halland den gemensamma webbplatsen vuxhalland.se.

- Webbplatsen ger oss en överblick över det regionala utbudet av yrkesinriktad vuxenutbildning i Halland som vi inte haft tidigare. Den fungerar även som gemensam avsändare för det arbete vi gör tillsammans inom vuxenutbildning i Halland. Det är vi stolta över, säger Maria Woxius Jönsson, enhetschef Halmstad Lärcentrum.

Både för den som söker och den som vägleder

Webbplatsen ger kommungemensam information gällande yrkesinriktad komvuxutbildning och övergripande information om yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskoleutbildningar. Informationen riktar sig både till hallänningar som vill ta nästa steg i livet och till personer som håller vägledande samtal.

Rätt kompetens genom god matchning

God matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov är ett viktigt område i Region Hallands arbete med förbättrad kompetensförsörjning. Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet och de offentliga arbetsgivarna ska fortsätta utvecklas. Vuxhalland.se är en del i detta arbete.

- Vi kommer att fortsätta utveckla Vuxhalland.se. Kopplingen mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov är jätteviktig. För att träffa rätt arbetar vi med branschprognoser” säger Lisa Crona, strateg med fokus på vuxnas lärande på Region Halland.

vuxhalland.se

Branschprognoser och kunskapsunderlag

Kontaktpersoner

Ulf Bergström, rektor för vuxenutbildning i Laholms kommun tfn: 070-244 89 22
Maria Woxius Jönsson, enhetschef Halmstad Lärcentrum, Halmstads kommun tfn: 072-973 26 52
Vladimir Tolevski, rektor för vuxenutbildningen i Falkenbergs kommun tfn: 070-698 64 63
Tobias Stenekull, gymnasiechef i Hylte kommun tfn: 073-371 82 75
Christer Allestad, rektor vuxenutbildningen i Varbergs kommun tfn: 0340-69 74 50
Lisa Crona, strateg regional utveckling, Region Halland tfn: 0733 054 879Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg regional utveckling
Nellie Larsson