2020-06-17 08:54Pressmeddelande

Nu inleds allmän provtagning för covid-19

Från onsdagen den 17 juni kommer invånarna i Halland, inklusive vård- och omsorgspersonal, med symtom på covid-19 att kunna testa sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Plats och tid för provtagning bokas genom att logga in på www.1177.se. Därefter åker man till provtagningsplatsen där man genomför provtagningen på sig själv.

På drygt en vecka har nu Region Halland riggat för att samtliga grupper i samhället ska kunna provta sig om de har symtom på covid-19. Halland tackade ja till ett nationellt erbjudande från Folkhälsomyndigheten som innebär att självprovtagning kommer att kunna erbjudas i samtliga kommunerna i Halland från onsdagen den 17 juni.

– Erbjudandet och hårt arbete har gjort det möjligt för oss att nu snabbt kunna erbjuda allmän provtagning av covid-19. Att invånaren genomför självprovtagning och att ett externt labb genomför analyserna gör det möjligt. Patienter på sjukhus, de som söker för vård till vårdcentralerna samt de som är under 18 år kommer provtas inom den ordinarie hälso- och sjukvården, berättar Anders Åkvist, regional chefläkare.

Vem kan boka självprovtagning covid-19?

Den som

  • är 18 år eller äldre
  • har symtom på covid-19 som du fått de senaste dagarna
  • har haft symtom i minst 24 timmar
  • kan ta provet på sig själv – i näsa och svalg med provtagningspinne
  • bor eller är på besök i Halland.

Så går självprovtagningen till

Tolv provtagningsplatser börjar Region Halland med som sedan vid behov ska kunna utökas ytterligare. På varje plats kommer en minibuss att finnas där personal tar emot de personer som loggat in och bokat en självprovtagning på 1177.se.

De som kan rekommenderas komma i egen bil och då delar personalen ut ett provtagningspaket genom bilrutan. Invånaren genomför själv provtagningen i svalg och näsa med provtagningspinne samt spottar i provröret. Provröret läggs ner i en påse som lämnas till provtagningspersonalen genom den öppna bilrutan. Om någon väljer att gå, komma med rullstol eller cykla till provtagningsplatsen går det bra. Det finns också möjlighet att skicka ett ombud eller beställa hemleverans om man inte alls kan ta sig till provtagningsplatserna.

Personalen är inte medicinsk utbildad utan finns på plats för att dela ut och samla in självprovtagningspåsarna på ett säkert sätt. Proverna  körs sedan från hela Halland till ett externt laboratorium i Linköping där analyserna görs. Provsvaren får den som sjävtestat sig inom cirka två dygn via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Provsvar och smittspårning

Provtagningsresultaten visar om personens symtom är en pågående covid-19-infektion eller inte. De som har covid-19 får tydliga förhållningsregler tillsammans med provsvaret och erbjuds dessutom möjlighet att boka telefonkontakt direkt med sjuksköterska.

Alla som jobbar inom sjukvården, kommunens äldreomsorg och i omsorg med andra riskgrupper uppmanas att de ska boka denna telefonkontakt för att smittspårning snabbt ska kunna ske på arbetsplatserna.

– Region Halland genomför denna stora satsning på självprovtagning för att med hjälp av testning snabbt kunna upptäcka var smitta finns och om den ökar i Halland samt därigenom kunna begränsa smittspridningen. Men det är ingen ersättning för det vi alla redan gör – vi måste fortsätta hålla oss hemma när vi är sjuka, tvätta händerna, hålla avstånd och hålla nere antalet sociala kontakter, säger Anders Åkvist, regional chefläkare.

 

Frågor och svar

Läs mer om hur provtagningen går till och vad som är viktigt på www.1177.se/Halland

Hur gör man?

Loggar in på www.1177.se, väljer Alla övriga tjänster, Halland: Självprovtagning covid-19 och bokar provtagning, plats och tid.

Därefter åker man till provtagningsplatsen där man genomför provtagningen på sig själv.

När ska provet tas?
Det är viktigt att provet tas tidigt efter symtom, men inte tidigare än 24 timmar efter man kände eller fick första symtom.

Om man har redan har haft covid-19 men nu fått symtom igen – ska man boka provtagning på nytt då?
Nej, inte om man haft en bekräftad covid-19-infektion de senaste 6 månaderna.

Vad ska man tänka på?
Logga in på 1177.se och boka självprovtagning innan, att ta med fotolegitimation, pappersnäsdukar och gärna en spegel om du inte kör bil, då fungerar backspegeln bra.

Vad gäller för dem under 18 år?
De som är under 18 år och har symtom på covid-19 kan kontakta vårdcentralen för bedömning om provtagning behövs. I så fall genomförs provtagning av vårdcentralen.

Om någon inte kan ta sig till provtagningsbussen?
Vid behov kan provtagningspåsen hämtas av ombud på provtagningsplatsen eller levereras hem till personen. Provet måste vara beställt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ombudet måste kunna visa sin egen fotolegitimation och legitimation för den som har symtom och har bokat självprovtagningen för att få ut provtagningspaketet.

Vad gör man i bussen?
Bussen är bara en liten minibuss där den personal som finns på plats förvarar provtagningspaket, etiketter och låda där dagens provtagningar förvaras. Ingen annan går in i bussen utan provtagning sker i egen bil eller vid anvisade platser utomhus för dem som går, cyklar eller kommer på annat enskilt sätt.

Vilka tider är bussen på plats och provtagningen öppen?
Kl 8-15:00 varje vardag. Tiderna kan skilja något men ingen kan komma dit utan att ha beställt provtagning innan. När invånaren loggat in på 1177.se väljer hen också plats och bokar tid.

Hemleverans då – hur fungerar det?
När invånaren loggat in på 1177.se och beställt provtagning väljs i steg två provtagningsplats. Där kan en person som inte har möjlighet att ta sig till provtagningsstället välja hemleverans.

Hur ska någon som väntar på svar göra så länge?
Det viktigaste är att man stannar hemma när man har symtom och inte träffar andra. Om det är möjligt, håll avstånd också till familjemedlemmar. Om man blir sämre så ska man ringa 1177 för råd eller kontakta en vårdcentral. Vid akuta besvär så ska vård sökas omgående genom att ringa 112.

Har personalen som delar ut och hämtar in de genomförda proven  skyddsutrustning på sig?
Ja, det har de. Eftersom de flesta som kommer har symtom måste de skydda sig och vara noga så inte de bidrar till smittspridning.

Varför tar det 48 timmar att få svar?
Nu är det så många som ska provtas i Halland så att regionens kapacitet när det gäller analyser och provsvar inte räcker till. Prov körs därför till externt laboratorium vilket gör att det tar några timmar mer. Provtagning som sker av vården i vården hanteras dock av Region Hallands eget laboratorium.

Om provsvaret inte visar på en pågående covid-19-infektion men personen fortfarande har symtom – ska hen ta provet igen?
Vanliga förkylningar cirkulerar parallellt med covid-19. Stanna hemma så länge man är sjuk och sök vård på vanligt sätt vid försämring. Om man insjuknar på nytt kan man beställa en ny självprovtagning genom att logga in på 1177.se och välja Halland: Självprovtagning covid-19 under Alla övriga tjänster.

Hur många prover får man ta?
Det finns ingen gräns för hur många prover man får ta men det är viktigt att inte ta prov i onödan. Man ska ha nytillkomna symtom som varat i minst 24 timmar och inte ha haft en konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna.

Hur fungerar det för dem som inte använder eller kan använda digitala tjänster?
För att vi ska kunna erbjuda en bred allmän smittspårning behöver så många som möjligt logga in och beställa via 1177.se och sedan genomföra provtagningen själv på en av de provtagningsplatser som finns. Men finns det ingen möjlighet så får man ringa 010-476 19 13, vardagar 08.00 – 15.30 för att guidas rätt till provtagning.

Är testet säkert?
Ja, det är validerat av Folkhälsomyndigheten.

Hur många tester inom självprovtagning finns det kapacitet för?
Upptill 15 000 självprovtagningar i veckan.

Hur många tror ni kommer testa sig?
Det vet vi inte i dagsläget. Det kommer bero mycket på hur stor smittan är i Halland och hur den ökar eller minskar.

Vad visar testet?
Om den person som tagit provet har covid-19 just nu.

Hur följs provsvaren upp?
Alla som får besked att de har covid-19 får förhållningsregler för vem de ska meddela och hur de ska göra. Alla erbjuds att boka telefonkontakt med sjuksköterska och vård- och omsorgspersonal uppmanas att boka en tid för att säkra om det finns behov av smittspårning på deras arbetsplatser.

 

Massmedia har idag haft möjlighet att vara med på visning av självprovtagning för att kunna filma och ta bilder enkelt utan att behöva ta hänsyn till de som kommer för självprovtagning. Om reportage behöver göras vid senare tillfälle framöver kring provtagningsplatserna och bussar sker det efter kontakt med kommunikationsavdelningen.

 

Kontakt: Charlotte Tavelin, kommunikationsstrateg, charlotte.tavelin@regionhalland.se, tfn: 070-215 17 55


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.