2021-10-20 09:40Pressmeddelande

Nu förenklas provtagningen i Halland

Under senhösten ska invånarna i Halland kunna börja erbjudas en ännu enklare provtagning för covid-19 i Halland. Förändringen blir verklighet i samband med att Region Halland helt tar över provtagningen i sin egen verksamhet.

Idag använder sig Region Halland av en leverantör för självprovtagning covid-19 som Folkhälsomyndigheten har upphandlat. Leverantören har i sin tur flera underleverantörer. Planering för att ta över provtagningen i sin helhet har pågått en tid och nu närmar vi oss genomförande.

Det lägre smittläget tillsammans med nya rekommendationer för när man ska provta sig, innebär att efterfrågan nu inte är lika hög på provtagning och därför är det ett bra läge att genomföra förändringen.

- Tillgången ska vara fortsatt god, säger chefläkare Anders Åkvist. Det är viktigt att vi erbjuder provtagningsplatser över hela Halland.

Ytterligare en anledning till att man genomför förändringen nu, är möjligheten att hålla ihop och ta ansvar för hela hanteringen runt provtagningen.

- Vi har haft ett bra samarbete med leverantören, tycker Anders Åkvist. Samtidigt har vi haft ett antal avvikelser kopplade till provtagningen under pandemin, som blir mer komplicerade att hantera när många parter är inblandade. 

Nyordningen innebär alltså en förenkling för de som befinner sig i Halland och behöver provta sig. Bland annat kommer man inte längre att behöva boka tid för provtagning.

- Man åker till provtagningsplatsen där det finns provtagningskit, berättar projektledare Ida Josephsson. Det innebär att det inte krävs tidsbokning. Istället loggar man in på 1177.se i samband med att man kommer till provtagningsplatsen. Där registrerar man sitt prov, hämtar testet, genomför provtagningen och lämnar in det. Precis som förut kommer svaret som meddelande i 1177.se.

Fram tills förändringen är genomförd bokar man tid för självprovtagning som vanligt via 1177.se. Mer information om provtagningsplatser och övrig praktiskt hantering kring provtagning, återkommer vi med när planeringen är klar.

Kontakt

Anders Åkvist, Chefläkare
e-post: Anders.Akvist@regionhalland.se telefon: 0720-83 86 19

Fakta

Region Hallands första steg för att erbjuda provtagning covid-19 i egen verksamhet genomfördes redan i våras. Då tog regionens eget laboratorium, Mikrobiologen i Halmstad, över hälften av självprovtagningens analyser. Därefter har regionen också infört självtester (samma typ av PCR-test som på självprovtagningen) i skolan som används i smittspårningen när någon i skolan konstaterats smittad av covid-19. Eleverna registrerar sitt prov på 1177.se med det nummer som finns på instruktionen. På det sättet kopplas provet till rätt person.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.